BRUSSEL -- De groep Ackermans & van Haaren heeft gisteravond in extremis de baggeroorlog beslecht. AvH maakte op de laatst mogelijke dag gebruik van zijn voorkooprecht op de aandelen Deme (Dredging International en Baggerwerken Decloedt) die de familie De Cloedt aanhield. CFE gaat de helft van dit pakket overkopen. AvH betwist de transactieprijs voor de rechtbank.

AvH maakte het akkoord gisteravond laat bekend. Eerder op de dag zag AvH zijn poging nog mislukken om in kort geding te beletten dat de familie De Cloedt haar aandelen zou verkopen aan de Nederlandse groep Boskalis. Het ging om een indirect belang van 18 procent in Deme dat evenwel recht gaf op een paritair beheer van de baggeraar naast aandeelhouder AvH.

AvH had dus geen andere keus dan zijn voorkooprecht uit te oefenen, zo niet dreigde een volledige blokkering van de baggergroep. AvH was in extremis nog naar de rechtbank gestapt om te beletten dat De Cloedt aan Boskalis zou kunnen verkopen, maar werd daarin niet gevolgd.

Volgens Luc Bertrand, de voorzitter van het directiecomité van AvH, verklaarde de rechtbank zich onbevoegd. In juridische kringen werd een genuanceerder beeld opgehangen. AvH werd veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten terwijl de eisen van AvH onontvankelijk zouden verklaard zijn, heet het.

Het voorkooprecht van AvH op het pakket van De Cloedt werd uiteindelijk slechts enkele uren voordat het gisterennacht om 12 uur afliep, uitgeoefend. Het prijskaartje, 3,6 miljard frank, wordt door AvH voor de rechtbank aangevochten. AvH meent dat de biedprijs van Boskalis er kwam zonder dat alle informatie op tafel lag. De betwiste prijs waardeert Deme op 20 miljard frank. Dat is, ondanks de mooie vooruitzichten, erg hoog.

De Gimv, de kleinste aandeelhouder van Deme, kreeg mee de kans de aandelen van De Cloedt over te kopen, maar ging daar niet op in. In theorie had de Gimv met een belang van een handvol procenten scheidsrechter kunnen spelen, maar AvH stelde in de plaats een ,,consensus-rol'' voor. Gegeven de omvang van het pakket van de Gimv, had de maatschappij zowat de morele verplichting beslissingen van de meerderheid te respecteren.

AvH en bouwgroep CFE hebben daarop afgesproken het aandelenbelang van De Cloedt gelijk onder elkaar te verdelen. Terzelfder tijd wordt de controleholding Holdco, waarlangs AvH en De Cloedt hun aandelen Deme aanhielden, opgedoekt. AvH en CFE gaan rechtstreeks elk 48,5 procent van Deme bezitten. De Gimv blijft op 3 procent zitten.

De twee hoofdaandeelhouders hebben een aandeelhoudersakkoord afgesloten om Deme paritair te besturen. Daardoor kan de coalitie niet kantelen en bijvoorbeeld een nieuwe meerderheid ontstaan rond de Gimv. De keuze voor een co-controle brengt Deme terug naar de situatie van voor 1991 toen AvH en CFE elk 50 procent van Deme bezaten.

Met het uitoefenen van het voorkooprecht heeft de groep AvH belet dat Deme gedeeltelijk in verkeerde handen zou vallen. Maar van de ambitie om via een fusie de leidende Benelux-groep te worden, is voorlopig weinig in huis gekomen. Deme heeft echter een stevig orderboekje zodat het bedrijf op eigen kracht verder kan. Eén van de mogelijke scenario's is dat de belangrijke schuldpositie van de groep volgend jaar via een beursgang opgevangen zal worden.