BRUSSEL -- Automobiliteit zonder files, zonder milieuhinder en met nauwelijks nog ongevallen. Voor de Belgische automobielfederatie Febiac is dat, met een beetje goede wil van iedereen, de realiteit in 2020.

Aan de vooravond van het autosalon en na een recordverkoop van nieuwe auto's vorig jaar past enig zelfvertrouwen, moeten ze bij Febiac gedacht hebben. In aanwezigheid van de koning en vele ministers blikte Febiac gisteren op een academische zitting naar aanleiding van het honderdjarig jubileum van de federatie naar de toekomst. En ze zag dat het goed zal zijn.

De toename van het autoverkeer zal niet blijven duren. Vanaf 2010 daalt de actieve bevolking, in 2020 de totale (automobiele) bevolking. Vooraleer het zover is, dreigen we ons natuurlijk wel volledig vast gereden te hebben. De remedies liggen echter voor het grijpen, meent Febiac: belastingen op het gebruik in plaats van het bezit van de auto, telewerken, snel voorstedelijk openbaar vervoer in de grote agglomeraties, carpooling, betere infrastructuur voor tweewielers en een verhoging van de weg- en verkeerscapaciteit.

Voor dat laatste rekent Febiac deels op telematica, deels op aanleg van nieuwe wegen en bijkomende rijstroken. In het begeleidend filmpje ,,Op weg naar de 21ste eeuw'' dat gisteren werd getoond, is bij wijze van voorbeeld de Brusselse grote ring ten zuiden van de stad doorgetrokken. Federaal minister van Mobiliteit Isabelle Durant, Brussels Ecolo-lid, heeft toen allicht even aan opstappen gedacht.

Samen met de files zal volgens Febiac ook de milieuhinder door de auto zo goed als verdwijnen. De jongste jaren zijn de auto's weliswaar niet meer zuiniger geworden, maar dat is te verklaren door strengere eisen inzake comfort en veiligheid. De komende jaren zal het verbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen door de auto wel degelijk verder dalen, verzekert Febiac.

Onder meer door het gebruik van alternatieve aandrijfconcepten, zoals een brandstofcel, elektrische motor of hybride motoren (elektriciteit en klassieke explosiemotor). Tegen 2020 zou een derde van de auto's in Europa alternatief worden aangedreven. Stiller autoverkeer moet er vooral komen door een nieuwe generatie banden en het gebruik van fluisterasfalt.

De overheid kan een schoner milieu bevorderen door de aankoop van nieuwe, en dus zuiniger en milieuvriendelijker wagens, fiscaal aan te moedigen, aldus Febiac. Een slecht karakter dat opmerkt dat Febiac op die manier meteen ook de verkoop van nieuwe wagens kan opdrijven.

De autokerkhoven zullen alvast niet groter worden, meent Febiac, want bij de auto van de toekomst gaat bijna niks verloren. Tegen 2020 zou nog slechts 5 procent van het gewicht van een auto niet worden gerecycleerd of hergebruikt.

De auto van de toekomst zal, mede door toepassingen van telematica, ook steeds veiliger en comfortabeler worden. Een salon of kantoor op wielen, naar keuze. In functie van het doel van de verplaatsing zal de auto zelfs kunnen worden omgebouwd, van cabrio of 4x4 over monovolumewagen tot pick-up.

,,Het gaat niet om een droom, maar om een visie die wetenschappelijk onderbouwd is op basis van trends in de samenleving en vooral van de vooruitgang in de technologie'', zei voorzitter Ingmar Jonkers van Febiac zelfverzekerd.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig