BRUSSEL -- Na enkele woelige jaren neemt de Raad voor de Mededinging een tweede start. Zeventien nieuwe leden van het administratieve rechtscollege dat moet waken over de vrije concurrentie in België, werden woensdag voorgesteld door minister van Economische Zaken Rudy Demotte (PS).

De nieuwe raad komt er na een lange periode van gekibbel. De Belgische antitrust-autoriteit was jarenlang onderbemand en er heerste nogal wat verwarring met de ondersteunende ,,dienst voor mededinging'' die onder het ministerie van Economische Zaken ressorteerde. De spanningen liepen zo hoog op, dat de vorige raad een paar maal dreigde met collectief ontslag. In 1999 werd de wetgeving op de Belgische antitrust-autoriteit herzien.

De nieuwe Raad kan steunen op een aanzienlijk grotere staf. Vier voltijdse medewerkers moeten voor continuïteit zorgen. Daarnaast is in zestien ,,halftijdse'' medewerkers voorzien. Dat zijn juristen, rechters en economen die na hun werkuren in de Raad voor de Mededinging zitting hebben. Van de wettelijk voorgeschreven 20 leden zijn er al 17 aangewezen. Voor drie andere plaatsen, waaronder die van vice-voorzitter, werden vacatures uitgeschreven.

De nieuwe Raad voor de Mededinging wordt voorgezeten door Olivier Gutt, rechter van koophandel in Namen. Hij vervangt Christine Schurmans, die de rebellie van de vorige raad had geleid. De nieuwe raad zal zetelen op een aparte verdieping van het ministerie van Economische Zaken. Of dat de zo benadrukte onafhankelijkheid van de antitrust-autoriteit ten goede komt? ,,Het is in ieder geval beter dan een kelderruimte in het North Gate-complex, zoals vroeger het geval was. De vorige raad heeft zelfs een dakloze periode achter de rug'', zegt minister Demotte.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig