BRUSSEL -- Het Gentse, op de Easdaq-beurs genoteerde Artwork Systems heeft van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) een belastingaanslag gekregen van 2,3 miljard frank of zes keer de nettowinst van 1999. Artwork Systems betwist de vordering en tekent beroep aan. Het aandeel verloor op de beurs 9,86 procent van zijn waarde of bijna één miljard frank.

Basis van de betwisting is de hertekening van de groepsstructuur van Artwork Systems in 1996 met het oog op de beursgang. De holding Artwork Systems Group nv verwierf toen alle aandelen van Artwork Systems nv tegen boekwaarde. De BBI stelt dat Artwork Systems Group daarmee een ,,voordeel van allerlei aard'' opstreek omdat de marktwaarde van de aandelen veel hoger lag. De BBI becijfert dit voordeel, inclusief een boete van 10 procent, op 2,3 miljard frank.

Volgens advocaat Patrick Smet van het kantoor Loeff Claeys Verbeke (LCV), die in 1996 de structuuraanpassing begeleidde (De Bandt Van Hecke Lagae gaf een tweede opinie), is de vordering in strijd met de vigerende belastingsregels. De vennootschapsbelasting kent geen voordeel van alle aard, een begrip uit het wetboek op de inkomstenbelasting (personenbelasting). Volgens de administratieve commentaar die bepaalt hoe belastingregels geïnterpreteerd moeten worden, is dit begrip niet van toepassing op vennootschappen. ,,De commentaar is is daar heel duidelijk over'', zegt Patrick Smet van LCV.

De Gentse BBI stelt dat de administratieve commentaar fout is en legt die naast zich neer. Het zou slechts de tweede keer zijn dat dit gebeurt in de fiscale geschiedenis (een eerdere keer in de jaren zeventig in verband met een btw-circulaire).

Ernst and Young, auditors van Artwork Systems Group nv, bevestigt dat het bedrijf in de boekhouding terecht geen melding maakt van de meerwaarde. En het is de boekhouding die de basis vormt van de fiscale winst.

Artwork Systems Group ontving de belastingaanslag eergisteren en diende gisteren al verzet in bij de gewestelijke directie van de BBI in Gent. De verwachting is dat het probleem op dit niveau opgelost wordt. Als er tegen medio volgend jaar geen uitspraak is, komt de zaak voor de rechtbank.

De koers van het aandeel Artwork Systems kan vandaag nog verder dalen omdat de informatie gisteren nog niet alle aandeelhouders had bereikt.

Het bedrijf zegt eventueel vergoeding te zullen eisen voor alle door deze vordering veroorzaakte schade.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig