PARIJS -- Om kwart na elf woensdagmorgen ruimden de Franse vervoerbedrijven hun laatste wegblokkade op. In lange nachtelijke besprekingen hadden ze van de minister van Transport een uitzondering op de 35-urenweek en terugbetaling van een deel van de taksen op de brandstof verkregen.

Eens te meer dwongen barricades op de Franse autowegen en de protesten van de buurlanden wier vrachtrijders geblokkeerd zaten, de Franse regering tot toegevingen.

De communistische minister van Transport, Jean-Claude Gayssot, ontsloeg de vrachtvervoerders van de overgang naar de 35-urenweek, die sinds 1 januari verplicht is voor de ondernemingen met twintig en meer werknemers. Maar om de vakbonden van vrachtrijders, die ook al met acties dreigen, niet te ontstemmen, sprak hij ook af dat vanaf het 36ste uur overuren worden betaald.

De minister beloofde tevens een versnelde terugbetaling van een deel van de binnenlandse taks op de brandstof.

De vier federaties van vervoerbedrijven blokkeerden sinds maandag alle grensovergangen uit protest tegen de combinatie van de werktijdverkorting en de steile stijging van de dieselprijzen. Ze zegden dat ze platgewalst dreigden te worden door de Europese concurrentie die minder sociale lasten draagt.

Na de toezeggingen van de minister ontmantelden ze gistermorgen hun barricades, maar het duurde nog uren voor de files opgelost waren, die veroorzaakt werden door de honderden geblokkeerde vrachtwagens.

De toegevingen van Gayssot over de 35 uren dreigen de toch al moeizame toepassing van de wet-Aubry nog te bemoeilijken. De verplichte oplegging van de verkorte werkweek is onpopulair bij de werkgevers en ook andere sectoren kunnen nu hun specificiteit inroepen om uitzonderingen te vragen.

Met de ontmanteling van de barricades verdween overigens niet de dreiging van nieuwe blokkeringen op de Franse wegen.

De vakbonden zijn boos over Gayssots toegevingen, omdat zij vinden dat hun leden nu al onevenredig veel uren moeten werken vergeleken met andere werknemers. De minister ontving gistermiddag de bonden om zijn toezeggingen aan de werkgevers te verdedigen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig