BRUSSEL (reuters) -- De Europese Commissie daagt de Europese Centrale Bank (ECB) voor het Hof van Justitie omdat de bank anti-fraude-inspecteurs van de Commissie de toegang weigert.

Om dezelfde reden daagt de Commissie ook de Europese Investeringsbank voor het Hof van Justitie.

De Europese Centrale Bank en de Europese Investeringsbank weigeren, zich beroepend op hun onafhankelijkheid, de anti-fraude-inspecteurs van de Commissie toegang te verschaffen tot hun lokalen.

,,Hoewel de Commissie de onafhankelijkheid en de specificiteit van de Europese Centrale Bank en van de Europese Investeringsbank, vastgelegd in de Europese verdragen, aanvaardt, heeft zij toch de verplichting de toepassing van de Europese anti-fraudewetten te waarborgen'', zeggen de commissarissen Michael Schreyer en Pedro Solbes, respectievelijk bevoegd voor de begroting en de euro, in een gezamenlijke mededeling.

Binnen de Europese Commissie is vorig jaar een onafhankelijke onderzoekscel, Olaf, opgericht die tot doel heeft fraude en misbruiken binnen de Europese instellingen te bestrijden. Het bestuur van de Europese Centrale Bank, bestaande uit de voorzitters van de nationale centrale banken, erkent de bevoegdheid van Olaf echter niet. De directie van de Europese Investeringsbank huldigt hetzelfde standpunt.

De Europese Commissie onderstreept dat de lidstaten meermaals hebben geëist dat alle Europese instellingen meewerken aan de anti-fraudewetgeving. De Commissie had de twee banken een soortgelijke regeling voorgesteld als is afgesproken met het Europees Hof van Justitie. Die houdt in dat ze het recht van Olaf om onderzoek te doen aanvaarden en dat tegelijk hun onafhankelijkheid wordt gerespecteerd.

De wijdverspreide fraude binnen de Europese instellingen leidde in maart afgelopen jaar tot het ontslag van de Commissie.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig