BRUSSEL -- De Vlaamse regering staat positief tegenover een integrale verkoop van Telenet. ,,De universele dienstverlening staat weliswaar voorop'', zei minister-president Patrick Dewael gisteren in het Vlaams Parlement. Hij wacht op de houding van de intercommunales.

De Vlaamse volksvertegenwoordigers Jan Van Duppen (SP) en Cis Schepens (VLD) lieten er gisteren in het Vlaams Parlement geen twijfel over bestaan dat ze gewonnen zijn voor een volledige overname van Telenet, waarvoor de kandidaat-kopers tot 200 miljard frank willen betalen. De socialist legde er wel de nadruk dat de overheid de criteria moet vastleggen die een basispakket waarborgen aan het publiek.

Carl Decaluwe (CVP) stelde zich heel wat terughoudender op. Hij schermde met het algemeen belang en benadrukte het strategisch belang van het aangelegde kabelnetwerk. De CVP'er maakte het onderscheid tussen de exploitatie van het netwerk en de infrastructuur zelf.

De gekozenen wilden de bevoegde ministers, Johan Sauwens en Dirk Van Mechelen, ondervragen, maar Patrick Dewael trok het antwoord naar zich toe. De regeringsleider lichtte toe dat hij vorige donderdag samen met Dirk Van Mechelen over de overname van Telenet een gesprek had met de top van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv), Herman Daems en Gerard Van Acker.

De Vlaamse regering heeft een dikke vinger in de pap als hoofdaandeelhouder van de Gimv, die mede-eigenaar is van Telenet. Dewael stipte bovendien aan dat zijn regering de voogdij uitoefent over gemeenten en intercommunales.

,,We moeten hoe dan ook de universele dienstverlening waarborgen. Alle burgers moeten een gegarandeerde toegang krijgen. De structuren -- publiek- of privaatrechtelijk -- zijn ondergeschikt aan die doelstelling'', zei de minister-president. Hij verwees naar het kabeldecreet om te beklemtonen dat niet zomaar alles mogelijk is met kabelnetwerken omdat het Vlaams Commissariaat voor de Media een vergunning moet afleveren en omdat de Vlaamse regering aanvullende voorwaarden kan opleggen. De vergunning is persoonlijk en het Commissariaat moet akkoord gaan met een eventuele doorverkoop.

Dewael wil eerst weten hoe de intercommunales reageren. Die spreken zich morgen uit. ,,Vrijdag neemt de regering kennis van een zo volledig mogelijk dossier. Het heeft niet alleen budgettaire en financiële aspecten. Het is belangrijker dan dat'', zei de Vlaamse premier.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig