Rome zoekt remedie tegen overlopen

BRUSSEL -- Van de 945 Italiaanse parlementsleden zijn er tijdens deze legislatuur al 172 -- voorlopige telling -- van etiket veranderd. Kamervoorzitter Luciano Violante stelt tien maatregelen voor om daar paal en perk aan te stellen. Hij wil onder meer een einde maken aan het bestaan van de gruppo misto, de zogenaamde ,,gemengde groep''.

In Italië ziet een uittredend parlement er altijd anders uit dan een gekozen parlement. Sinds de verkiezingen van april 1996 zijn er 172 cambi di casacca (veranderingen van vest) geteld: 108 Kamerleden en 64 senatoren.

Om in oktober 1998 de regering van premier Massimo D'Alema te kunnen vormen, werden nieuwe fracties opgericht waarvan er intussen al verdwenen zijn, terwijl er ook af en toe nieuwe opduiken. Een kat vindt ...

Niet te missen