Rome zoekt remedie tegen overlopen

BRUSSEL -- Van de 945 Italiaanse parlementsleden zijn er tijdens deze legislatuur al 172 -- voorlopige telling -- van etiket veranderd. Kamervoorzitter Luciano Violante stelt tien maatregelen voor om daar paal en perk aan te stellen. Hij wil onder meer een einde maken aan het bestaan van de gruppo misto, de zogenaamde ,,gemengde groep''.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen