Ook kind op arm van vader heeft recht op afbeelding

BRUSSEL -- Privé-personen mogen zich altijd verzetten tegen de publicatie van hun foto. Het hoeft niet eens over een recente afbeelding te gaan. Een jongvolwassene die geen toestemming heeft gegeven voor publicatie van een foto toen hij vijf was, is in zijn privacy geschonden, ook al is het zijn biologische vader die de foto heeft gepubliceerd.

Met die uitspraak plaatst het hof van beroep in Gent het persoonlijkheidsrecht van het individu boven dat van het recht op meningsvrijheid, waarop de gedaagde vader zich impliciet beriep. Het arrest staat gepubliceerd in het eerste nummer van 2000, van het Rechtskundig Weekblad.

Opmerkelijk is dat de uitspraak al dateert van april 1996, bijna vier jaar geleden. De beslissing wekt ook nieuwsgierigheid op door de aard van de zaak: een jongeman, begin de twintig, dagvaardt zijn biologische vader ...

Niet te missen