Scheidingen in cijfers

ANTWERPEN -- Hoewel gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag na echtscheiding sinds 1995 door de wet als norm naar voren wordt geschoven, zegt maar 8 procent van de gescheiden ouders uit de Belgische Panelstudie het co-ouderschap in de praktijk te brengen.

Ten dele heeft dat lage percentage te maken met het feit dat gezags-co-ouderschap nog maar vijf jaar -- ten tijde van de bevraging drie jaar -- naar voren wordt geschoven. Maar toch is het weinig: misschien was deze wet dus echt wel voor op de mentaliteit, zoals velen beweren.

Andere opvallende bevindingen uit de studie 'Gezinsontbinding in Vlaanderen':

  • Van alle personen die ...
  • Niet te missen