Gerechtswereld protesteert tijdens eedaflegging Danièle Reynders

LUIK (belga, eigen berichtgeving) -- Danièle Reynders, zus van minister van Financiën Didier Reynders (PRL), heeft gisteren in handen van raadsheer Caprasse de eed afgelegd als voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg van Luik. Caprasse merkte op dat Reynders niet de kandidate was die het hof had voorgedragen, maar dat hij ertoe gedwongen werd haar de eed te laten afleggen. ,,Sommige politici zouden beter de beginselen toepassen die ze zelf voorstaan'', zei hij tijdens de erg korte eedaflegging.

De benoeming door minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) van de zus van zijn liberale collega Reynders verwekte beroering in zowel politieke als gerechtelijke kringen in Luik. Een vijftigtal ...

Niet te missen