Barstjes bij meerderheid over euthanasievoorstel

BRUSSEL -- Bij de eerste echte bespreking van de wetsvoorstellen van de meerderheidspartijen over euthanasie, gisteren in de senaatscommissie, zijn er kleine barstjes gekomen in het meerderheidsfront.

Binnen het pluralistisch samengestelde blok van PRL/FDF/MCC is er een interne discussie aan de gang over het verregaande voorstel van de zes meerderheidspartijen, waarvan zij onderdeel uitmaken.

Ook Agalev-senator Jacinta De Roeck bracht in haar standpunt een belangrijke nuancering aan. In tegenstelling tot het gesloten front dat voor Kerstmis tegen de christen-democraten werd gevormd, vraagt De Roeck zich ook ...

Niet te missen