Duquesne spreekt Duquesne tegen

BRUSSEL -- ,,De informatie waarover ik beschik vereist geen herinvoering van grenscontroles.'' Dat verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne op 9 november tot tweemaal toe in de Kamer in antwoord op een vraag over de komende regularisatieprocedure.

Duquesne verkondigde dus twee maanden geleden tegenover het parlement een heel andere mening dan dinsdag tijdens de gespierde tv-optredens aan de grens. CVP-fractieleider Marc Van Peel merkte dat dinsdag op in de marge van een persconferentie. De Parlementaire Handelingen gaven hem woensdag gelijk.

VLD-Kamerlid Fientje Moerman had destijds opgemerkt dat Duquesne op 20 oktober in de Kamer ...

Niet te missen