De Waalse staalproducent Cockerill Sambre lanceert op 13 september een ,,Delta-project'' waarbij 2.000 werknemers op brugpensioen worden gestuurd. De rest van het personeel wordt betrokken bij de vermindering van productiekosten tegen 2005, zo heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Rekening gehouden met de beheerswinsten die de Waalse onderneming moet maken, moet er 350 miljoen euro of meer dan 14 miljard frank gevonden worden voor de komende vier jaar.

Om deze doelstelling te bereiken wil het bedrijf twee sporen bewandelen. Een eerste bestaat erin om 2.000 van 9.300 werknemers met brugpensioen te sturen vanaf de leeftijd van 52 tot eind 2003. Het gaat om werknemers van alle sites, dus ook van Carsid (de alliantie Cockerill/Duferco).

Een tweede spoor bestaat in het oprichten van 50 werkgroepen die gedurende zes weken zullen nadenken over manieren om de productiekosten te verlagen. Het doel is op die manier 40 procent van de mogelijke besparingen te realiseren tegen eind 2002. Het personeel wordt in de komende weken tijdens informatievergaderingen op de hoogte gebracht van het Delta-plan.