BRUSSEL -- De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) ziet voorlopig geen einde komen aan de periode van economische hoogconjunctuur in de Verenigde Staten. Maar om de expansie van de economie niet in het gedrang te brengen, is een renteverhoging van minstens één procentpunt wenselijk, zegt de Oeso in haar jaarlijks overzicht van de Amerikaanse economie.

De Oeso lijkt er zelf verbaasd van te staan: de levensstandaard van de Amerikaanse gezinnen stijgt in een tempo dat ongezien is sinds de jaren zestig. De VS beleven de langste opwaartse conjunctuurcyclus sinds de Tweede Wereldoorlog. En het einde is nog niet in zicht.

Voor dit jaar verwacht de Oeso een economische groei in de VS van 4,5 procent, meer nog dan de 4,2 procent van afgelopen jaar. In 2001 moet nog een groei van 2,9 procent kunnen worden gehaald. Die vooruitzichten zijn een stuk optimistischer dan de groeiramingen van een half jaar geleden. Toen hield de organisatie het nog op een groei van 3,1 procent voor 2000 en 2,3 procent voor 2001.

De toename van de arbeidsproductiviteit ligt dubbel zo hoog als voor de jaren negentig. Een verklaring? De technologische vooruitgang op het vlak van computers en communicatie, die uitrustingsgoederen fors goedkoper heeft gemaakt. De voordelen daarvan beginnen zich te verspreiden door de hele economie. De werkloosheid daalt, ook bij minder-begunstigde bevolkingsgroepen, en de armoede loopt terug. De inkomensongelijkheid neemt niet voort toe.

Zijn de VS nu het economisch nirwana? Niet helemaal. De binnenlandse bestedingen in de VS groeien sterker dan de productie. Gezinnen en bedrijven steken zich in de schulden, en de invoer overtreft de uitvoer. Daardoor hebben de VS een tekort tegenover het buitenland ten belope van 4,2 procent van hun bruto binnenlands product, een naoorlogs record.

Bovendien ontstaan er stilaan spanningen op de arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad van 4 procent is de laagste in dertig jaar en ligt beneden het niveau van 5 procent dat kan worden beschouwd als een evenwichtspunt. Dat de spanningen op de arbeidsmarkt tot nu toe niet hebben geleid tot een noemenswaardige opwaartse druk op de lonen, is volgens de Oeso het gevolg van tijdelijke omstandigheden.

Maar dat blijft niet duren. De Oeso ziet verscheidene tekens dat de onderliggende inflatie in de VS aanwakkert. Om te voorkomen dat het toenemende inflatiegevaar wordt omgezet in inflatieverwachtingen die nog moeilijk kunnen worden teruggedraaid, is een verstrakking van het rentebeleid nodig, meent de organisatie. Ze pleit voor een verhoging van de rente met minstens een procentpunt, tot 7 procent tegen het najaar. Dat moet voldoende zijn om een oververhitting van de economie te vermijden. Het zal bovendien geen te grote verstoringen teweeg brengen op de financiële markten. De maatregel moet in staat zijn het groeitempo van de economie terug te brengen tot minder dan drie procent. Wat nog altijd behoorlijk is.