BRUSSEL -- Barclays, Alpinvest en Lessius eisen 1,2 miljard frank terug van Luc Thijs, de vorige eigenaar van het Limburgs lakbedrijf Alro. De investeerders verwijten Thijs managementfouten en een verkeerde voorstelling van zaken. De claim loopt op een ogenblik dat Alro vers geld zoekt.

Lakbedrijf Alro was in 1998 één van de grootste buy-outs in België. Stichter Luc Thijs (ex-Siemens), die het imago heeft een harde ondernemer te zijn, besloot in 1998 het bedrijf te verkopen per opbod, georganiseerd door de fiduciaire Moores Rowland.

Talrijke potentiële investeerders werden uitgenodigd. Uiteindelijk kwam een waarde uit de bus van bijna 3 miljard frank voor een bedrijf met een bedrijfswinst van ongeveer 200 miljoen frank. Het zakenplan stelde een vrij spectaculaire groei van de winst in het vooruitzicht, wat de waardering op grofweg één keer de omzet moest verantwoorden. Een beursgang in 2001 behoorde tot de mogelijkheden. Luc Thijs herhaalde dat nog vorig jaar, één maand voor hij Alro verliet.

Van die winstprojectie is niets in huis gekomen. Alro verwacht dit jaar zelfs een bedrijfsverlies van 130 miljoen frank. Het herstel van de rendabiliteit zou nog enkele jaren duren. De investeerders die instapten, Barclays Private Equity, Alpinvest en Lessius (samen 80 procent, met Lessius als kleinste partij die vijf procent aanhoudt) hebben daarop een claim ingediend. Via een arbitrageprocedure proberen ze 1,2 miljard frank van hun investering te recupereren. De claim werd ingediend door Alro zelf.

Het verlies is volgens betrokkenen te wijten aan een combinatie van elementen: hoge schulden als gevolg van zware moderniseringsinvesteringen, de dure overnameprijs en managementfouten. De financiële investeerders schrijven die fouten toe aan Luc Thijs, terwijl die laatste de risicokapitaalfondsen verantwoordelijk acht.

Eén element dat de zaak nog erger maakte, was het feit dat het goed gevuld orderboekje van Alro een aantal tegenvallende contracten bleek te bevatten.

Tussen de financiële aandeelhouders en Thijs kwam het tot een vertrouwensbreuk, wat in mei vorig jaar leidde tot het vertrek van Thijs als gedelegeerd bestuurder. Na een periode van interimmanagement werd enkele maanden geleden Ivo Marechal (ex-Plascobel) via Egon Zehnder aangetrokken als nieuw gedelegeerd bestuurder.

Marechal, die de expliciete steun geniet van groepsvoorzitter John Hartley, is in bepaalde kringen omstreden. Hij stroomlijnde destijds de groep Plascobel, wat tot een succesvolle verkoop van het bedrijf aan Trustcapital leidde. Na de verkoop doken belangrijke verliezen op en kwam het tot een kortsluiting tussen Trustcapital-baas Christian Dumolin en Marechal. In een volgende stap daagde Trustcapital verkoper Union Minière voor de rechtbank. De Brit Hartley omschreef Marechal gisteren als een ,,briljant manager''.

Opvallend is dat de ongeveer 600 personeelsleden of de ondernemingsraad niet ingelicht werden over de gang van zaken en dat terzelfder tijd een goed-nieuwsshow werd opgevoerd met als doel 600 miljoen frank vers geld op te halen bij nieuwe investeerders. De bestaande investeerders bewegen voorlopig niet.

Alle betrokkenen dansten de afgelopen dagen om de hete brei heen. Lessius verklaarde dat het als kleinste investeerder niet in de raad van bestuur zat en daar door Alpinvest werd vertegenwoordigd. Alpinvest zei dat na overleg met Lessius was besloten geen commentaar te geven. Clark Owen, manager bij Barclays Private Equity, gaf niet thuis. Voorzitter John Hartley benadrukt dat Alro intrinsiek een gezonde groep is.