BRUSSEL -- Het Belgisch Instituut voor Post- en Telecommunicatie krijgt een grondige doorlichting en zal worden hervormd. Dat zegt Els De Clercq, adjunct-kabinetschef van de minister van Telecommunicatie, Rik Daems.

Het BIPT is een instituut dat voor de telecom- en postsector in ons land verschillende functies vervult: die van adviseur voor regelgeving maar tegelijkertijd ook toezichthouder. Volgens De Clercq komt er een grondige hervorming van het BIPT naar het model van het Britse Offtel. Uitgangspunt daarbij is dat de functies van waakhond en regelgever duidelijker gescheiden moeten zijn. Ook de organisatie van het departement en het personeelsbeleid worden onder de loep genomen. Bedoeling is om de hervorming van het BIPT in één jaar af te ronden.

Het BIPT heeft een belangrijke rol te spelen in een aantal dossiers waar direct of indirect zeer veel geld mee gemoeid is voor de Belgische overheid, bijvoorbeeld in het begeleiden van het toewijzingsproces voor de UMTS-licenties in ons land, de vergunningen voor de uitbouw van nieuwe mobiele netwerken met hoge capaciteit.

Daems gaat ook een externe consultant aanstellen -- wellicht volgende week -- die de procedure voor het toewijzen van de UMTS-licenties mee zal begeleiden. Die toewijzing zal, voor het eerst in België, via een veilingsysteem verlopen. Daems schat, zeer conservatief, de inkomsten daarvan op 40 tot 60 miljard frank. ,,Ik weet dat dit extreem conservatief is, maar ik wacht liever om mijn ramingen opwaarts bij te stellen tot we er met een consultant een duidelijker zicht op hebben.''