Willy Bosmans
© mc

BRUSSEL -- Electrabel vindt een lineaire reductie van de jaarlijkse elektriciteitsfactuur met 3.000 frank voor alle particuliere stroomverbruikers overdreven. Dat gaat bovendien de komende jaren een terugval van de winst veroorzaken, waarschuwde gedelegeerd-bestuurder Willy Bosmans gisteren tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering. De federale regering schoof de 3.000 frank naar voren, maar het bleef tot vandaag onduidelijk of iedereen nu kan rekenen op zo'n cadeau.

Electrabel toonde gisteren aan de hand van een vergelijking van de tarieven in België met die in vijf omringende landen aan dat vooral de ,,gemiddelde'' Belgische elektriciteitsklant, die 3.500 kilowattuur per jaar verbruikt, recht heeft op een prijsreductie. Het bedrag van 3.000 frank vertegenwoordigt het gemiddelde prijsverschil tussen België en de omringende landen.

Overigens, voor de kleine verbruikers en de grote particuliere verbruikers is het tariefverschil met de omringende landen veel kleiner of zelfs onbestaande als de berekening gemaakt wordt met uniforme btw-tarieven.

Electrabel hecht heel veel belang aan die gelijkschakeling van het Belgische btw-tarief met de lagere tarieven in de ons omringende landen. ,,We zijn niet van plan om het hogere Belgische btw-tarief te gaan subsidiëren'', liet Bosmans zich ontvallen. Als de kleine en grote residentiële verbruikers ook een korting krijgen van 3.000 frank per jaar, dan betekent dat volgens Electrabel dat de Belgische tarieven een heel stuk onder de prijzen in de buurlanden duiken. De gedelegeerd-bestuurder van Electrabel had er gisteren alle vertrouwen in dat dat niet de bedoeling is van de federale overheid.

Met de uitleg over de tariefdalingen in België wou de top van Electrabel de aandeelhouders geruststellen. Die hadden gisteren trouwens heel wat vragen over de vrijmaking van de Europese elektriciteitsmarkt en de gevolgen voor Electrabel. Een van de meest actieve vragenstellers was de vroegere voorzitter van Electrabel, Philippe Bodson.

Gedelegeerd-bestuurder Bosmans en voorzitter Jean-Pierre Hansen deden hun uiterste best om de aandeelhouders te overtuigen dat Electrabel niet afstevent op een debacle maar integendeel klaar staat om sterk te presteren in een vrijgemaakte Europese stroommarkt. Behalve de vragen over de prijsdalingen in België, vroegen ze uitleg over de zware financiële voorzieningen -- 52 miljard frank -- om de pensioenen van alle personeelsleden te dekken en de kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en de financiering van het nucleair passief van de overheid.

Welke toekomst wacht de exploitatie van het hoogspanningsnet? Ook dat was onderwerp van gesprek. Vandaag is het beheer in handen van CPTE, een filiaal van Electrabel. Maar de federale overheid wil de definitieve aanwijzing van de netbeheerder twee jaar verdagen.

Bosmans en Hansen wezen op het parcours dat Electrabel in 1999 en begin 2000 had afgelegd. Van de overname van de Nederlandse stroomproducent Epon tot de vaststelling dat voor elke industriële klant die in België verloren is gegaan, er drie in het buitenland werden gewonnen. Voorzitter Hansen erkende wel dat de winstmarges die Electrabel heeft op de nieuwe klanten door de concurrentieslag lager liggen dan vroeger.

Maar Electrabel waagde zich gisteren nog niet aan winstvoorspellingen voor 2000. Het eerste kwartaal is de verkoop in volume wel met 8 procent gestegen. Gedelegeerd-bestuurder Bosmans verwacht voor heel 2000 een omzetstijging met 5 procent en een winst ,,die in de lijn ligt van het bedrag in 1999''. Vorig jaar kwam Electrabel uit op een nettowinst van 33,6 miljard frank, of zes procent meer dan in 1998.