Kaartspel van Gentenaar verovert de wereld


In een jaar tijd heeft Gentenaar Arne Lauwers de wereld veroverd met een kaartspel dat Arne Classic heet (DS 24 augustus 2002). Het komt er in het spel op aan je tegenspeler te pesten. Dat slaat blijkbaar aan, want vandaag pakt hij uit met een contract voor een half miljoen spelletjes voor de Verenigde Staten.

,,In mijn spel mag je alles wat in een ander kaartspel niet mag'', zegt Lauwers. ,,Plotseling van kleur veranderen, bijvoorbeeld, spelen voor het jouw beurt is, of op de plaats van de tegenstrever ...