BRUSSEL -- Beleggen met een zuiver geweten spreekt een zeer groot publiek aan, maar opvallend daarbij is dat de overgrote meerderheid niet bereid is om rendement in te leveren of extra risico's te nemen. Fondsen van de derde generatie kunnen beide voorwaarden verzoenen en liggen dan ook aan de basis van het commerciële succes van het duurzaam beleggen. Maar voor de grote doorbraak rekent de sector ook op de overheid.

Dat het duurzaam beleggen nog een lange weg heeft af te leggen, komt onder meer doordat de belangstelling van particuliere beleggers nog vrij beperkt blijft. Al bij al blijft het duurzaam beleggen, ondanks de sterke groei, een zeer kleine nichemarkt. ,,In België spreken we over 0,8 % van het totale beheerde vermogen in beleggingsfondsen'', zegt Bruno Tuybens. ,,Dat is meer dan in landen als Frankrijk en Duitsland, maar minder dan de 2 % van Nederland. De ambitie is om tegen 2005 ook in ons land aan 2 % te geraken.''

Dat onze noorderburen al zoveel verder staan, is in grote mate te danken aan een actief beleid van de overheid. Onder de zogenaamde ,,Groenregeling'' krijgen beleggers er een fiscale vrijstelling als ze beleggen in milieuvriendelijke fondsen.

Ook bij ons wordt daarom veel verwacht van een stimulerend overheidsbeleid. In eerste instantie zou de overheid het goede voorbeeld kunnen geven door haar eigen ,,spaarpotjes'' op een duurzame manier te beleggen. Dit zou bijvoorbeeld gebeuren met het Zorgfonds van de Vlaamse regering.

Tuybens en anderen denken al een stap verder. Volgens hem is het niet ondenkbaar dat pensioenfondsen zouden verplicht worden om een deel van hun portefeuille duurzaam te beleggen. ,,Het klopt dat zo'n regelgeving op Europees niveau moet worden ingevoerd'', zegt hij.. ,,Maar op dat niveau zijn al gesprekken aan de gang tussen de Europese Commissie en Eurosif (een forum van duurzame vermogensbeheerders en ngo's, red) .''

Naast de verdere doorbraak op de markt valt te verwachten dat het duurzaam beleggen zich ook inhoudelijk blijft verbreden. Totnogtoe was het fenomeen bijna uitsluitend beperkt tot aandelenfondsen, waardoor een grote groep ,,traditionele'' obligatiebeleggers buiten beschouwing bleef. KBC Asset Management bracht ook daar verandering in met de lancering van een duurzaam obligatiefonds. Het KBC Institutional Fund Ethical Euro Bonds beheert een obligatieportefeuille ter waarde van van ruim 20 miljoen euro en werd recent opengesteld voor particuliere beleggers.