BRUSSEL -- Het investeringsplan om de productie van fluorchemicaliën in de Antwerpse chemievestiging van het Amerikaanse 3M te verdubbelen, plaatste de ingenieurs van het bedrijf in 1997 voor een enorme uitdaging. Vandaag blijkt dat ze door de bijhorende milieu-investering een grote bijdrage leveren om de Belgische Kyoto-verplichting te halen (DS 9 oktober) .

De investering bij 3M-Zwijndrecht kon pas doorgaan nadat de ingenieurs erin geslaagd waren om de afvalberg die de installatie genereerde gevoelig in te krimpen. Ze slaagden in hun opzet door een heleboel milieukennis over zuiveringstechnologieën te combineren. Ten tijde van de investering dachten de 3M-ingenieurs helemaal niet aan de afspraken die gemaakt waren tijdens de klimaatconferentie die in datzelfde jaar plaatsvond in Kyoto.

De huidige fabrieksdirecteur, Stan Robijns, die toen deel uitmaakte van de groep ingenieurs, zegt dat toen al heel strikte en strenge milieurichtlijnen werden opgelegd door het moederbedrijf. 3M zette pas het licht op groen voor de uitbreiding in Zwijndrecht nadat een milieuvriendelijke oplossing was gevonden voor de uitstoot van fluorhoudende gassen. De productie van de fluorchemicaliën levert een reeks fluorhoudende restgassen op.

Het ging weliswaar om kleine volumes, maar in CO2-equivalenten omgerekend (zoals bij de berekening van de Kyoto-normen gebeurt) gaat het om een reusachtige wolk koolstofdioxide. Het stond per uur gelijk aan wat 68.000 auto's aan CO2 de lucht inblazen.

Door de fluor te recupereren en om te zetten in fluoridewater slaagde de Antwerpse 3M-vestiging erin de CO2-uitstoot te decimeren. Het fluoridewater is een grondstof die onder meer verwerkt wordt in tandpasta.

Volgens de fabrieksdirecteur is de ,,uitvinding'' van de Antwerpse ingenieurs sedertdien ook gebruikt om de uitstoot van andere fabrieken van 3M gevoelig te verlagen. Hij wijst er wel op dat de uitvinding niet zomaar door elk chemiebedrijf gebruikt kan worden. Dat komt omdat de zuiveringsinstallatie van de uitlaatgassen dienst doet om in een zeer specifieke chemieproductie de afvalberg te reduceren.

Robijns heeft ook geen verklaring waarom de prestatie van 3M om de CO2-uitstoot terug te dringen de voorbije jaren onopgemerkt is gebleven. 3M rapporteert jaarlijks zijn uitstoot van gassen aan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Het gaat sedert de investering natuurlijk om zeer beperkte hoeveelheden, stelt Robijns. Maar nadat de VMM naar aanleiding van de berekening van de CO2-balans van Vlaanderen begin september nog eens de bedrijven aanschreef om hun emissietotalen door te geven, groeide plots bij het bedrijf en de chemiefederatie het besef dat met de drastische verlaging van de fluorhoudende gassen door 3M de voorbije jaren te weinig rekening was gehouden.