BRUSSEL -- De Raad van State vindt het wetsontwerp van de fiscale amnestieregeling zoals het nu ter tafel ligt, discriminerend. Dat heeft De Standaard uit betrouwbare bron vernomen.

Het adviescollege vraagt zich af waarom fiscale amnestie alleen kan voor geld of effecten op een buitenlandse rekening en niet voor geld of effecten die gewoon in een kluis liggen.

De discriminatie speelt dus op een dubbel niveau. Waarom komen geld of effecten op een buitenlandse rekening wel in aanmerking en niet geld of effecten die op een binnenlandse rekening geparkeerd staan?

Bovendien rijst de vraag waarom het geld of de effecten sowieso op een rekening moeten staan en niet in een kluis mogen liggen. Als de wetteksten aan deze opmerkingen aangepast worden, blijft van de regeling zoals ze oorspronkelijk werd voorgesteld, niet veel over.