EU-kandidaten minder VS- en Navo-gezind dan gedacht


BRUSSEL -- Bijna de helft (47 %) van de bevolking in de kandidaat-lidstaten van de EU zegt dat de beslissingen over Europese defensie door de EU zelf moeten genomen worden. Voor slechts 15% moet de Navo daarover beslissen en 25% van de bevolking ziet de eigen regering daarvoor als belangrijkste beslissingsniveau. Dat blijkt uit de recentste resultaten van de Eurobarometer, de officiële opiniepeiling van de Europese Commissie.

Het zou dus best kunnen dat Donald Rumsfeld, de Amerikaanse minister van Defensie, -- maar ook een deel van de EU-staatshoofden en regeringsleiders, zich deerlijk vergisten toen ze er begin dit jaar ...