Armenvakbonden zekerder van hun geld


BRUSSEL -- De armenvakbonden -- de ,,organisaties waarin de armen het woord nemen'' -- zijn voortaan zekerder van hun subsidiëring en van hun inbreng in het beleid. Er is al jaren een subsidiëring van de 53 organisaties waarin de armen het woord nemen. Er was echter geen decretale inbedding daarvan. Het recente armoededecreet biedt die basis wel. Dat decreet verplicht de Vlaamse regering die armenvakbonden te ondersteunen. Een Vlaamse regering kan die subsidies dus niet meer schrappen. Dat geeft die vakbonden meer zekerheid. Gisteren keurde de Vlaamse regering voor het eerst besluiten goed in uitvoering van dit decreet. De regering deed dit op voorstel van de minister van Welzijn, Adelheid Byttebier (Agalev). Zij geniet de eer het beleid dat haar voorgangers uitstippelden, te mogen afronden en verankeren.

Dat decreet verankert nog drie andere zaken: de Vlaamse regering moet overleg plegen met die ...