BRUSSEL -- Het jarenoude politieke getouwtrek rond de ,,Vlaamse cao's'' is eind vorige week aan een nieuwe ronde begonnen, ditmaal voor het Arbitragehof. De Waalse gewestregering en de federale regering vragen aan het Arbitragehof de vernietiging van een Vlaams decreet dat de Vlaamse regering -- in casu minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt -- toelaat om cao's tussen vakbonden en werkgevers algemeen bindend te verklaren.

De invoering van Vlaamse cao's -- eigenlijk gaat het om de bekrachtiging door de Vlaamse overheid van cao's -- veroorzaakt al jaren grote communautaire spanningen.

Franstalige politici zien er een begin in van een totale regionalisering van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en van het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers. En dat kan niet. De meeste vakbondsleiders en nogal wat werkgeversfederaties staan op dezelfde lijn.


Vertrouwen
Renaat Landuyt is niet de eerste Vlaamse minister die probeert om het dossier ,,door te duwen''. Hij is wel de eerste die erg dicht bij zijn doel is geraakt.

Minister Landuyt heeft vertrouwen ,,in een goede afloop'' van deze ongewone juridische procedure. ,,Onze argumenten zijn bekend en werden reeds eerder door de Raad van State uitgebreid overgenomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het Arbitragehof hetzelfde zal doen.''

Landuyt zegt zijn gelijk te willen halen in de juridische procedure. ,,Dan is dit geschil voor eens en altijd beslecht. Naar een politiek compromis streven, zoals we vorig jaar geprobeerd hebben, doe ik niet meer. Ik ga ook niet aan de huidige minister van Arbeid, Frank Vandenbroucke, vragen om de federale klacht in te trekken. Laat het hof Vlaanderen maar gelijk geven.''