BRUSSEL -- De kans is groot dat de drie vakbonden -- ACV, ABVV en ACLVB -- vanaf volgend jaar de premies voor het tijdkrediet mogen uitbetalen. Nu al zijn de vakbonden de uitbetalers van de werkloosheidsuitkeringen. De premies voor loopbaanonderbreking worden vooralsnog door de RVA uitgekeerd, maar de federale minister van Arbeid, Laurette Onkelinx, wil dat veranderen.

De overgang van het bestaande systeem van loopbaanonderbreking naar het nieuwe systeem van tijdkrediet, op 1 januari 2002, wordt allicht vergezeld van nóg een verandering in de sociale regelgeving. Minister Laurette Onkelinx (PS) is namelijk zinnens de vakbonden de opdracht te geven vanaf volgend jaar ook de premies voor het tijdkrediet uit te betalen, en die opdracht weg te halen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Dat is althans de overtuiging van de administrateur-generaal van de RVA, Karel Baeck.

,,Er is nog geen beslissing genomen, maar als je mij om een pronostiek vraagt, dan zeg ik dat de vakbonden de premies zullen mogen uitbetalen'', zegt Baeck in de Financieel Economische Tijd.

Daarmee zouden de vakbonden behalve de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen een tweede grote sociale uitgavenpost overnemen. Het stelsel van loopbaanonderbreking, binnenkort tijdkrediet genoemd, is immers in volle opmars.

In juli van dit jaar kwamen er bij de RVA liefst 26.000 aanvragen binnen, meer dan het dubbele van in juli 2000.

Deze bijkomende uitbetalingsopdracht zou de vakbonden kunnen helpen (duizenden) nieuwe leden te rekruteren.


Verontwaardigd
Karel Baeck zegt alvast dat hij de premiebetaling door de vakbonden kan aanvaarden voor de werknemers in de privésector, maar dat de RVA die taak voor de ambtenaren moet overhouden. Minister Onkelinx zou daartoe geneigd zijn.

De vakbonden hebben midden juli bij Onkelinx gepleit om de betalingsopdracht te krijgen. ,,Alhoewel ze daar tijdens de voorbije sociale onderhandelingen met ons nooit over hebben gerept'', zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen verontwaardigd.

Het VBO heeft een brief om uitleg aan Onkelinx gestuurd. De werkgeversfederatie begrijpt niet ,,dat de vakbonden een systeem dat in de afgelopen vijftien jaar naar behoren heeft gewerkt, nu willen veranderen. Tenzij het hen gaat om een verhoging van de administratiekosten?''

Het VBO herinnert eraan dat binnen de RVA al twee jaar een debat loopt om alle uitbetalingen opnieuw aan de RVA toe te vertrouwen, ook die voor werkloosheid; de omgekeerde beweging dus. ,,Maar dat debat is op niets uitgelopen.''

Vanaf 1 januari zullen de werknemers hun aanvraag voor het tijdkrediet dus via een vakbond moeten doen. Of, voor wie dat niet wil, via de neutrale Hulpkas. De RVA zal in ieder geval blijven beslissen over de gegrondheid van de aanvraag en de hoogte van de premie.

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck vindt het ,,een logische gang van zaken dat de vakbonden ook voor het tijdkrediet de uitbetaler zouden worden. Het gaat om geld uit de sociale zekerheid, om sociale bijdragen van onze leden, de werknemers. En deze verandering moet geen verhoging van de beheerskosten meebrengen.''