BRUSSEL -- Het FLV Fund heeft in het tweede kwartaal een verlies geleden van 8,2 miljoen dollar (9,3 miljoen euro). Dat is het gevolg van de lagere waarde van de participaties van het fonds.

FLV investeerde in het kwartaal 4 miljoen dollar, terwijl er een inkomen was van 13,7 miljoen dollar onder meer door verkoop van aandelen Sequoia en Citrix.

Het bedrijfsresultaat was 9,1 miljoen dollar, maar werd teniet gedaan door de minwaarden op de portefeuille.

Samen met het slechte eerste kwartaal kijkt FLV aan tegen een verlies van 47,74 miljoen dollar. Het fonds nam in het eerste kwartaal minwaarden als gevolg van de affaire Lernout & Hauspie. Het verlies per aandeel bedroeg 2,32 dollar. De intrinsieke waarde van het aandeel komt uit op 6,24 dollar. Het fonds heeft nog 44,5 miljoen dollar in kas.

In de oorlog met KPMG merkt FLV Fund op dat de reactie van KPMG illustreert dat de werkrelatie onmogelijk is geworden. FLV Fund merkt op dat KPMG het rapport Van Passel, Mazars en Guérard had gekregen. Het rapport werd voor de pers verzwegen ,,omdat het enkel beweringen herneemt die al in het feitenrelaas aan bod kwamen''.

Volgens FLV was het de bedoeling om via het rapport Van Passel antwoorden te krijgen, maar leverde het enkel nieuwe vragen op.

KPMG wordt verweten zich uitsluitend te baseren op de eenzijdige verklaringen van de betrokken Koreanen (Sam Cho en SY Lee). ,,Bovendien gebruikt KPMG documenten waarvan het zelf overduidelijk weet dat ze vals zijn.''

KPMG wordt ten slotte verweten het rapport Van Passel slechts selectief geciteerd te hebben.