Philippe Bodson
© ep
BRUSSEL -- Er is een princiepakkoord tussen de schuldeisers van Dictaphone, de belangrijkste entiteit uit de groep Lernout & Hauspie, over de redding van het bedrijf. L&H staat ook dicht bij de verkoop van enkele bedrijfsonderdelen. Delicaatste punt blijft de redding van de spraak- en taaltechnologiedivisie, zei crisismanager Philippe Bodson op een persconferentie vrijdagochtend.

Het princiepakkoord betekent dat Dictaphone, gespecialiseerd in dicteersystemen voor ziekenhuizen, op vrij korte termijn uit chapter 11 (het gerechtelijk akkoord) zou kunnen stappen (DS 8 augustus) . Door de schulden te laten omzetten in aandelen, wordt Dictaphone een schuldenvrije onderneming. Het belangrijkste probleem van Dictaphone is daarmee opgelost. De gewone bedrijfsactiviteiten verliezen weinig of geen geld.

Lernout & Hauspie nv wordt één van de grote aandeelhouders, naast de Belgische banken (KBC Bank, Fortis) en de obligatiehouders. De banken hadden een garantie op Dictaphone. Ook de gewone leveranciersschulden worden omgezet. Bodson, bijgestaan door secretaris-generaal Thomas Denys, zei vrijdag dat het akkoord geen effect heeft op de schuldenpositie van de moedermaatschappij (Lernout & Hauspie).

De banken leenden 340 miljoen dollar (397 miljoen euro) aan L&H, dat het geld gebruikte om schulden van Dictaphone te herfinancieren. Ondanks het geld dat op termijn via Dictaphone binnenkomt, houden de banken vast aan deze vordering op L&H. Ze mogen in elk geval niet meer innen dan de 340 miljoen dollar.

Duidelijk is dat ze beter wegkomen dan de aandeelhouders van L&H. ,,Voor hen blijft niets over'', zei Bodson. Dictaphone gaat wel de ,,powerscribe-technologie'' van L&H overkopen. Daarvoor zoekt het nog financiering. Powerscribe is medische transcriptie- en archiveringssoftware.

Dictaphone is voor de Belgische banken vandaag het concreetste spoor waarlangs ze een deel van hun leningen kunnen recupereren. Voor de spraak- en taaltechnologiedivisie van L&H ziet de situatie er veel moeilijker uit. Daar biedt een gewone omzetting van schulden in aandelen geen oplossing doordat die activiteit structureel verlieslatend is.

Van de 600 werknemers in die divisie (die bestaat uit het vroegere Dragon Systems en het Ieperse L&H) zijn er 350 onderzoekers. Er zijn nog kandidaten voor de kerntechnologie van Lernout & Hauspie, maar niemand wil zover gaan om de 600 werknemers en alle technologieën over te nemen. Sommigen zijn wel geïnteresseerd in ,,grote delen''. Het gaat dan om technologieën die vandaag al rendabel zijn of bijna rendabel. Ontwikkelingen waar nog veel onderzoekswerk nodig is, zullen wellicht geen overnemer vinden.

Het lijkt evident dat Realspeak het gemakkelijkst te verkopen is. L&H heeft een marktaandeel van circa 60 procent in de markt van synthetische tekst-naar-spraaktechnologie. Kandidaat-kopers die enkel de kersen willen, moeten vandaag nog wachten. L&H geeft voorrang aan partijen die geïnteresseerd zijn in het gros van de kerntechnologie en bereid zijn zoveel mogelijk werknemers over te nemen.

Door de verkoop van Mendez aan de Amerikaanse financiële drukker Bowne, is er vandaag iets meer ademruimte. De 44,5 miljoen dollar wordt volledig gebruikt om de dure noodfinanciering van Cerberus terug te betalen en de verkoopkosten te betalen. Dat geld komt pas binnen als de Ieperse handelsrechtbank de verkoop bekrachtigt.

,,Ik hoop op een snelle goedkeuring, want elke maand vertraging kost ons 500.000 dollar rente'', zei Bodson. De Amerikaanse handelsrechter heeft de verkoop al goedgekeurd, maar de Ieperse rechtbank, die onlangs een verzoekschrift kreeg, buigt zich pas begin september over de zaak.

L&H verliest vandaag nog 900.000 dollar per week (1,02 miljoen euro). Op het hoogtepunt van de crisis was dat het dubbele.

De spraakmaker krijgt nog geld binnen door de verkoop van de Powerscribe-producten aan Dictaphone en de verzelfstandiging van het Amerikaanse Apptek (machinevertalingsoplossingen voor de overheid), Transcription en Kurzweil Educational Systems (software voor de educatieve markt, zoals het verhelpen van leesproblemen). Het management of de vroegere eigenaars zijn geïnteresseerde kopers.

Bodson verwacht begin september een bod op de transcriptiedivisie. Hoeveel dat oplevert, is niet bekend, maar duidelijk is dat de technologie door de omstandigheden aan lage prijzen verkocht wordt. Bodson schat dat L&H (dankzij de relatieve ,,meevaller'' bij Mendez) nog tot eind oktober voort kan. Eerder luidde het dat in de zomer de bodem van de kassa bereikt zou zijn.

L&H stelt tegen 10 september een nieuw herstelplan op. Op 18 september spreken de schuldeisers er zich over uit. De rechtbank heeft twee weken de tijd om haar oordeel te vellen. Bodson zei vrijdag dat, als L&H een plan zou kunnen voorleggen met daarin een concrete kandidaat-koper voor de kerndivisie, de rechtbank dit wellicht als positief ervaart.

,,Als de huidige gesprekken niets opleveren, vragen we het faillissement aan. Als er nog contacten zijn maar nog niets concreets, moeten we de situatie evalueren'', zei Bodson. Eind augustus, begin september moet er meer duidelijkheid zijn.

De believers ten slotte zeiden vrijdag dat -- zodra zou blijken dat ,,Newco'' gerealiseerd kan worden -- zij met alle partijen gaan praten over een aanvaardbare plaats voor de oude aandeelhouders in de nieuwe structuur.