Wetenschappers hadden graag meer speelruimte gekregen


WASHINGTON -- Zó jong nog is het stamcelonderzoek, dat veel van zijn beloften inderdaad letterlijk zijn te nemen. Het gaat om beloften -- bewijzen zijn er maar weinig. Maar de beslissing van de Amerikaanse president George Bush om het onderzoeksdomein (bescheiden) staatssteun te verlenen, kan het begin zijn van de onderbouwing van die beloften.

Honderden, misschien wel duizenden biomedische onderzoekers in de VS die van staatssteun afhangen, staan te popelen om te beginnen experimenteren met de plooibare cellen die stamcellen zijn. Ze worden ...