Wereldbank geeft Congo 57 miljoen euro


De Wereldbank heeft Congo vrijdag een gift van 50 miljoen dollar (2,3 miljard frank of 57 miljoen euro) toegekend. Het geld is bestemd voor de strijd tegen aids en de reïntegratie van kindsoldaten. Dat maakten de Wereldbank en de Congolese regering bekend.

Het geld moet ook dienen voor de herstelling van het wegennet in Congo. De Wereldbank tekende ook een akkoord met de regering-Kabila voor de heropening van een kantoor in Congo. Sinds 1992 was de vestiging ...