Drie hogescholen in Brussel fuseren


BRUSSEL -- De Irishogeschool en de Katholieke Hogeschool Brussel (KHB) fuseren op 1 september met de Ehsal, de Economische Hogeschool Sint-Aloysius.

De fusiehogeschool zal Ehsal heten, maar dat letterwoord staat vanaf 1 september niet meer voor Economische, maar voor Europese Hogeschool Sint-Aloysius. Dat bevestigde Mia Sas, Iris-directrice.Die fusie stond al jaren in de sterren geschreven. De KHB met vooral lerarenopleidingen heeft ongeveer 900 studenten ...

Niet te missen