BRUSSEL -- De voorzitter van het farma- en chemiebedrijf Solvay, Daniel Janssen, is gisteren in zijn wiek geschoten. De steen des aanstoots is een studie van de BBL over de waardering van de aandeelhouders in 140 Belgische vennootschappen (DS 5 mei).

Het was overigens al de vierde keer dat de bank met zo'n studie uitpakte. Daarin stond dat de familie Janssen de op een na meest gefortuneerde Belgische familie was.

Maar Daniel Janssen heeft gisteren brandhout gemaakt van de studie. Hij liet weten dat hij ,,categorisch de valse en fabelachtige cijfers van zijn verondersteld fortuin en dat van zijn familie loochent''.

Janssen voegde er onmiddellijk aan toe dat in de bankstudie ernstige vergissingen waren begaan. Volgens hem werd de controle van aandelen door vennootschappen verward met het bezit van aandelen door particulieren. ,,De bank heeft toegegeven dat ze zich heeft vergist en verbetert momenteel deze cijfers'', voegde hij eraan toe.

En tot slot gaf hij de media en ,,in 't bijzonder de radio en televisie'' de goede raad mee om geen valse en ongecontroleerde cijfers meer te verspreiden over hemzelf, zijn familie en andere personen.