De ministers hebben de hoofdambtenaar van de gezondheidsdienst de opdracht gegeven om richtlijnen op te stellen om het gebruik van gsm's door kinderen te beperken. En dat naar aanleiding van een rapport van vooraanstaande wetenschappers waarin staat dat kinderen gevaar kunnen lopen.

Het rapport, uitgevoerd in opdracht van de regering vorig jaar, zal vandaag worden gepubliceerd. Het zegt dat kinderen geen gsm's zouden mogen gebruiken omdat ze kwetsbaarder zijn voor de stralen.

Maar de regering is ongerust over het feit dat zonder verdere specifieke informatie, het rapport paniek kan zaaien onder de ongeveer 24 miljoen gsm-gebruikers in Groot-Brittannië. Het kan bovendien de gsm-industrie boos maken want die heeft juist miljarden pond neergeteld voor nieuwe licenties.

,,We zullen het volledige rapport publiceren en het publiek zelf laten lezen wat de conclusies zijn, maar dan moet de hoofdambtenaar gedetailleerde richtlijnen opstellen'', zei een ambtenaar van Whitehall.

Professor Liam Donaldson, de hoofdambtenaar van de gezondheidsdienst, zal worden gevraagd om een minimumleeftijd vast te leggen en om beperkingen te bepalen voor het aantal telefoontjes en de duur ervan. De ministers die ongerust zijn over het gebrek aan officiële informatie voor gsm-gebruikers, zullen er bij hem op aandringen om zijn richtlijnen zo snel mogelijk op te stellen.

Details van het rapport zijn de jongste weken uitgelekt, en deden vermoeden dat de wetenschappers de gsm's niet schadelijk vonden. Volgens een lek was telefoneren tijdens het rijden het grootste gevaar van gsm's.

Het rapport wil echter zijn ernstige bezorgdheid onderstrepen over een aantal punten en adviseert dat er veel meer onderzoek wordt gedaan over het onderwerp, in het bijzonder over de effecten op lange termijn.

Ambtenaren van de regering zeggen dat de ministers geen kopie van het rapport hadden gezien tot eind vorige week -- na de veiling van gsm-licenties voor de derde generatie die 22,5 miljard pond opbracht. Dit was om beschuldigingen te vermijden over het bezit van informatie, die de waarde van de licenties zou kunnen aantasten.

De commissie werd vorig jaar opgericht na rapporten over gsm-stralen die geheugenverlies, Alzheimer en kanker zouden kunnen teweegbrengen.

De commissie onderzocht al de beschikbare onderzoeksrapporten met inbegrip van twee die aantoonden dat stralen, afkomstig van gsm's, de hersenen stimuleren.

Er wordt verwacht dat Donaldson in het huidige rapport zal aanbevelen dat er een striktere controle moet gebeuren op de plaats waar de transmissiemasten worden gebouwd en dat ze uit de buurt van scholen, ziekenhuizen en woongebieden worden gehouden.

© The Financial Times