BRUSSEL -- ,,Nog dezelfde dag geld'' of ,,wij lenen voor elk doel''. De markt van advertenties die aanzetten tot het aangaan van schulden, floreert. ,,Niet zelden gaat het om parasieten die misbruik maken van mensen die al in de knoei zitten'', zegt Magda De Meyer van het Verbruikersateljee, een onafhankelijke organisatie die de verbruiker wil waarschuwen voor de valkuilen van ons consumptieparadijs.

De wet op de handelspraktijken en de wet op het consumentenkrediet beogen een minimale informatie te geven en de consument te behoeden voor misleidende reclame. ,,Toch zijn er zoveel achterpoortjes dat adverteerders er blijven in slagen niet aan de vereisten te beantwoorden'', zegt Magda De Meyer.

,,Zo blijft het dikwijls vaag over welke kredietvorm men het heeft of aan welke voorwaarden het krediet gekoppeld is. In veel gevallen is de hoedanigheid van de adverteerder niet duidelijk zodat de klant niet weet wie hij tegenover zich krijgt: een kredietgever of een tussenpersoon.''

Soms wordt ook gewezen op voordelen die de consument geniet. Gratis kredietaanbod bijvoorbeeld wordt als bijzonder gunstig afgeschilderd terwijl iedereen daar volgens de wet sowieso recht op heeft.

Andere advertenties zijn gewoonweg agressieve reclame waartegen geen enkel wettelijk verweer mogelijk is. ,,Vooral in reclameblaadjes hebben wij advertenties aangetroffen die er op uit zijn de al in schulden zittende consument aan te zetten om nog wat meer te lenen'', stelt Larissa Michiels. ,,Heel aanlokkelijk voor wie de wanhoop nabij is, maar de schuldenspiraal verkleint er niet op.''

De mogelijkheden om overtredingen op de reclamereglementering te bestraffen, zijn ondermaats, vindt De Meyer. ,,Waarom geen verbod op advertenties die mensen met schuldproblemen lokken door te beweren dat betaalmoeilijkheden geen probleem vormen voor het verkrijgen van een nieuw krediet? Waarom ook geen verbod op 'vandaag nog geld'-reclame of reclame voor een product in combinatie met het aanprijzen van een krediet om dat product te verwerven? Denk maar aan eetkamers, videoapparatuur, wagens.''

,,Wij kloppen bij de regering aan om te pleiten voor een wetsvoorstel dat een strakkere inspectie tegen de wildgroei en bijkomende sancties oplegt'', zegt De Meyer. ,,Wij stellen voor dat, wanneer een kredietovereenkomst werd gesloten naar aanleiding van onwettige reclame, de consument ofwel de nietigverklaring van de verbintenis kan eisen, ofwel de vermindering van zijn verplichtingen. Kredietgevers zullen dan wel twee keer nadenken alvorens de wet aan hun laars te lappen.''

  • Verbruikersateljee, Agoragalerij, Grasmarkt 105, 1000 Brussel. Telefoon:02-552.02.48, fax: 02-552.02.55.