Steffen Schubert
©FdM

Al het gespeculeer over de vorming van een pan-Europese beurs zou nog doen vergeten dat die eigenlijk al bestaat. Easdaq, de in Brussel gevestigde beurs voor groeiaandelen, lijkt ruim drie jaar na zijn oprichting eindelijk uit de startblokken te komen. Niets te laat, want de concurrerende initiatieven zullen over enkele maanden als paddestoelen uit de grond schieten. Maar Chief Executive Officer Steffen Schubert is er gerust in. ,,We hebben een voorsprong van zeker een jaar.''

Easdaq werd eind 1996 opgericht, mede onder impuls van de Belg Jacques Putzeys. Een lovenswaardig initiatief, daar waren alle marktpartijen het over eens. Maar de beurs kon lange tijd niet overtuigen: een gebrek aan genoteerde bedrijven, te weinig betrokkenheid van het grote publiek en een gebrekkige liquiditeit leverden haar een zwak imago op.

Sinds enkele maanden komt daar verandering in. De omzet op Easdaq is het voorbije trimester bijna vertienvoudigd tegenover vorig jaar, tot 179 miljoen euro (7,22 miljard frank). De beurs lanceerde haar zogenaamde dual trading -faciliteit, waarbij bekende aandelen van andere markten zonder bijkomende formaliteiten op Easdaq kunnen worden verhandeld. Schubert, de man die een half jaar geleden Putzeys opvolgde, wil Easdaq de komende maanden verder doen uitgroeien tot het toonaangevende pan-Europese beursplatform.

-- Veel waarnemers zijn het erover eens dat Easdaq op papier een zeer goed concept is, maar dat de beurs nog enkele jaren nodig heeft om ,,kritische massa'' aan te trekken en tot maturiteit te komen. Heeft u die tijd wel, gezien de snelle consolidatie van andere beurzen?

Easdaq is altijd de beurs geweest die grenzen verlegde en goede concepten als eerste in de praktijk bracht. Maar al onze ideeën werden naderhand gekopieerd door anderen: de nationale beurzen lanceerden eigen markten voor groeibedrijven, en nu streven ze ook naar een pan-Europese markt met een eengemaakte clearing en settlement.

Ook ons meest recente idee -- de invoering van dual trading -- werd al overgenomen: door Jiway (een samenwerking van de Zweedse beurs met Morgan Stanley) en door Nasdaq. Wij hebben echter het voordeel van een grote voorsprong op de anderen. Het was voor ons niet gemakkelijk om zover te geraken, en ook voor hen zal het veel tijd vragen. Intussen werken we gewoon voort aan ons doel: het leidende platform worden voor de handel in internationale aandelen.

We zijn altijd voorstanders geweest van consolidatie. Maar je moet je afvragen wie er behoefte heeft aan consolidatie. Momenteel zijn het de regionale beurzen die samensmelten. Initiatieven als Euronext (de fusiebeurs van Parijs, Amsterdam en Brussel, red.) zijn goed omdat ze kostenverlagend werken, maar het is nog geen pan-Europese beurs.

In de gesprekken tussen nationale beurzen spelen ook nog veel ,,politieke'' motieven mee. De voorbije jaren is er in heel Europa 10 á 20 miljard dollar geïnvesteerd in diverse beurssystemen. Het duurt een hele tijd voor die bedragen zijn afgeschreven. Het gevolg is dat de beurzen -- die toch allemaal winst nastreven -- hun eigen systemen willen opdringen aan anderen. Bij Euronext lag dat gemakkelijker: Parijs en Brussel hadden al hetzelfde tradingsysteem, en Amsterdam was toch op zoek naar een nieuw.

En Nasdaq? Iedereen zegt dat ze er over 12 maanden zullen staan. We zullen zien. Intussen heeft Easdaq in elk geval het voordeel van de tijd.

-- Toch hoor je dat Easdaq met verschillende partijen over samenwerking praat of gepraat heeft. Nasdaq is één van jullie aandeelhouders, maar liet zijn belang verwateren en heeft geen zitje meer in de raad van bestuur. Met hen praten jullie dus niet meer?

,,Iedereen praat in deze sector met iedereen. Het wemelt van de initiatieven, maar ik vind een tijdshorizon van 12 maanden gewoon te lang om in overweging te nemen. Ik ga er wel van uit dat 2000 een shake-out-year wordt: dit jaar moet je het als beurs maken of niet. Intussen staan we open voor discussies met iedereen.

Wat telt, is dat we onze volumes hebben opgedreven en dat we nu ook de interesse hebben gewekt van particuliere beleggers. Kijk maar naar onze website: die wordt achtervolgd door haar eigen succes. Voor we met onze dual trading begonnen, hadden we 15.000 hits per dag, nu meer dan een miljoen.

En dat is nog maar het begin. In een volgende fase -- nog voor de zomer -- gaan we een nieuw handelssysteem invoeren waardoor marktmakers zullen kunnen handelen in een zeer breed gamma van aandelen. Onze aanwezigheid op het web gaan we nog verder uitbreiden: over 2,5 maanden openen we een ,,zustersite'' die gericht is op particuliere beleggers en op daytraders. Als eerste beurs zullen we daar alle koersen gratis in real time geven.

Easdaq zal de komende jaren een ,,webcentrische'' organisatie worden, waarbij het Internet een gemakkelijke toegang verzekert voor iedereen. Op termijn kan dat zelfs leiden tot een rechtstreekse toegang voor iedereen, zonder de tussenkomst van makelaars.

-- De omzet op Easdaq is de jongste maanden spectaculair toegenomen, maar dan vooral bij de ,,eigen'' genoteerde aandelen. De handel in dual trading -aandelen trekt gemiddeld 20 keer minder omzet.

De bedoeling van de dual trading was precies om de visibiliteit van de genoteerde bedrijven op te voeren bij het grote publiek. En dat is gelukt: we zijn dus heel blij dat precies onze ,,eigen'' noteringen de grootste volumes aantrekken.

Natuurlijk zouden we ook in de dual tradings meer volume willen zien. Dat zal er komen met de lancering van onze nieuwe website en het nieuwe handelssysteem. Het probleem vandaag is dat de marktmakers op de limiet van hun capaciteit zitten. Met het nieuwe systeem zullen ze in staat zijn om een markt te maken in tientallen aandelen tegelijk. Knight Securities (een dochterbedrijf van Knight/Trimark, de belangrijkste aandeelhouder van Easdaq, red.) doet dat nu al op Nasdaq. Onze marktmakers hebben al aangegeven welke aandelen ze graag zouden verhandelen, en het zijn er honderden.

-- Is Easdaq wel bekend genoeg bij het grote publiek in heel Europa?

Nog niet voldoende, maar we werken er hard aan. We gaan in verschillende landen persvoorstellingen organiseren. Het zou te duur zijn om zelf road shows te doen bij de beleggers, maar ik reken erop dat de leden hun steentje bijdragen.

-- Easdaq is klein, zegt u. Gaan de aandeelhouders de expansie financieel blijven steunen? En hoe staat het met jullie eigen beursplannen?

Momenteel hebben we kapitaal genoeg om een tijd voort te kunnen. Overigens heb je niet de steun nodig van je aandeelhouders, maar van je leden, van de beleggers en de genoteerde bedrijven. Dat zijn zaken die je moet verdienen. Onze eigen beursintroductie is momenteel nog altijd gepland voor volgend jaar. Misschien op Nasdaq, maar waarom niet op Easdaq zelf, of op allebei?

-- Sinds kort worden op Easdaq ook enkele aandelen van de Franse en Duitse groeibeurzen verhandeld. Wat is de bedoeling daarvan?

Momenteel wordt de grensoverschrijdende beurshandel nog gehinderd door nationale grenzen. Vraag aan je bankier maar eens een Portugees aandeel; hij zal je verbijsterd aankijken. Daarom willen wij nog voor het jaareinde een brede waaier Europese aandelen op één platform samenbrengen.

Misschien zullen de nationale beurzen intussen fuseren, maar dan nog hebben we minstens een jaar voorsprong: je mag als vuistregel nemen dat het 6 á 12 maanden duurt om een beursfusie met twee in de praktijk te laten werken; met meerdere partners duurt het nog langer. Dat geeft ons de tijd om ons draagvlak te verbreden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in