VILVOORDE -- Een ontwerp van de NMBS voor een spoorverbinding tussen de Zaventemse luchthaven en de lijn 25 Brussel-Antwerpen, veroorzaakt onrust bij omwonenden. Op een van de voorgestelde tracés komt er een tunnel onder de dorpskern van Peutie en wordt landbouw- en natuurgebied opgeofferd. Natuurreservaten vzw trekt aan de alarmbel.

Volgens de Spoorwegen gaat het nog maar om een denkoefening. Als de NMBS kiest voor de kortste weg, loopt het nieuwe spoor onder de startbaan, onder de E19, en zelfs onder de dorpskom van de Vilvoordse deelgemeente Peutie. Het spoor sluit nabij de Woluwelaan aan op de bestaande lijn 25. Het wordt een traject van 7 kilometer, waarvan 4,7 km ondergronds, over het grondgebied van Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde.

Marco Sereno van Natuurreservaten geeft aan welke ingrepen dit vergt: ,,Het landbouwgebied langs de Noordstraat in Machelen wordt opgeofferd. Het Peutiebos wordt doorsneden. Dat is op het nieuwe gewestplan als beschermd natuurgebied ingekleurd. En dan zwijgen we nog over wat de graafwerken in Peutie zouden teweegbrengen.''

De NMBS noemt de commotie voorbarig. ,,De federale regering heeft ons gevraagd deze verbinding aan te leggen'', zegt woordvoerder Jochem Goovaerts. ,,We bestuderen de mogelijke tracés, maar hebben nog geen keuze gemaakt. Er moet alleszins een milieueffectrapport worden opgesteld en nadien een bouwaanvraag worden ingediend. Dan kunnen verzuchtingen van bewoners of natuurliefhebbers de plannen bijsturen.''

Agalev-Vilvoorde lanceert een petitie in Peutie. ,,Wij weten dat de regering pas eind dit jaar een beslissing neemt over het traject, maar we willen al duidelijk stellen dat dit voorstel onaanvaardbaar is'', stelt Agalev.

Het spoortraject door, of liever onder, Peutie vinden de groenen niet kunnen om verschillende redenen. Allereerst wordt de schaarse open ruimte verder aangetast. Ten tweede zal het (weldra beschermde) Peutiebos onherroepelijk worden beschadigd.

Er moeten volgens Agalev ook woningen worden onteigend. Ten slotte zullen de gigantische graafwerken de stabiliteit van de huizen in het gedrang brengen. Agalev wijst er nog op dat dit traject peperduur is en dat dit niet opweegt tegen wat tijdwinst.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in