KORT - ATLETIEK


Nog geen duel Van Branteghem-JansenNog geen duel Van Branteghem-Jansen

,,Na de Flanders Indoor werd er even gegrapt dat Joeri Jansen en ik eens een duel op 500 meter zouden moeten uitvechten, maar verder dan dat gingen onze overpeinzingen ...

Niet te missen