PARIJS (belga, ap) -- De westerse industrielanden creëerden 47 miljoen jobs in bedrijven tussen 1993 en 2001. Toch deed dat de gemiddelde werkloosheidsgraad slechts met 1,25 procentpunt dalen, blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De experts van de economische denktank vragen daarom meer daadkracht in het opvolgen van de werkgelegenheidsstrategie.

De Oeso, de club van westerse industrielanden, stelde tien jaar geleden een werkgelegenheidsstrategie op, om een einde te maken aan de hoge werkloosheidscijfers van de jaren tachtig. In een rapport stelt de organisatie vandaag vast dat de resultaten sterk verschillend zijn van land tot land. In Japan steeg de werkloosheid, in de VS bleef ze op een laag peil, enkele Europese lidstaten konden een flinke daling optekenen. Gemiddeld zorgt dit voor een daling met 1,25 procent, van bijna 8 procent in 1993 naar 6,4 procent dit jaar.

Over een aantal probleem landen maakt de Oeso zich zorgen. In Europa bedraagt de werkloosheid in Griekenland, Spanje, Polen en aantal andere landen meer dan 10 procent van de beroepsbevolking. In andere Oeso-landen hebben vooral mannelijke jongeren grote moeite om aan de slag te komen. In bijvoorbeeld Italië, Slovakije en Turkije zit meer dan 20 procent van hen zonder werk.

De Oeso adviseert de industrielanden de strategie aan te houden: zo veel mogelijk volwassenen moeten 'participeren' aan de arbeidsmarkt. Daarom moeten sociale voorzieningen gemoderniseerd worden, zodat ze mensen niet in inactiviteit houden. Daarom moet geïnvesteerd worden in opleiding. Uiteraard is er vandaag wel meer aandacht voor de vergrijzing. Het optrekken van de effectieve pensioenleeftijd, door werknemers en werkgevers te motiveren, is een topprioriteit.

Voor België verwacht de Oeso de komende paar jaar een stabiele arbeidsmarkt, met een werkloosheid (volgens Oeso-definitie) van een 300.000 mensen. De experts zijn lovend voor de banenplannen die de afgelopen jaren veel jongeren aan het werk hielpen.

De Oeso verwacht dat de werkloosheidsgraad, door de minder dynamische economie, volgend jaar opnieuw zal klimmen tot 6,9 procent. Dat betekent dat er in de westerse industrielanden 35,6 miljoen mensen zonder baan zitten. In 2004, wanneer de economie weer wat aantrekt, zou de werkloosheidsgraad dan lichtjes dalen tot 6,7 procent.

In Duitsland is de werkloosheid in juni onverwacht sterk gestegen. Er kwamen 39.000 werklozen bij, tot 4,092 miljoen, maakte het federaal Arbeidsbureau gisteren bekend. De werkloosheidsgraad klom tot 9,8 procent, het hoogste peil in drie jaar.

Het Duitse conjunctuurinstituut DIW toont zich intussen pessimistisch over het herstel van de Duitse economie. Vooral in het oosten van het land, de voormalige DDR, is de toestand zorgwekkend. De economische groei zal dit jaar niet sterker zijn dan 0,6 procent, zegt het DIW, en in 2003 zal maar 2 procent worden gehaald. De Duitse regering gaat uit van een groei van 0,75 procent dit jaar en van 2,5 procent volgend jaar.