,,Vlaanderen moet 327 miljoen besparen''


BRUSSEL -- In zijn advies voor de Vlaamse regering acht de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen in 2003 een besparing van 327 miljoen euro onvermijdelijk. De raad beschuldigt de regering van trucjes om populaire beloftes te kunnen blijven maken.

Na de vakantie buigt de Vlaamse regering zich over de begroting van volgend jaar. Als we de Serv mogen geloven, wordt dat een heikele klus. In zijn jongste advies, dat vandaag wordt voorgesteld, maant ze de regering aan om structureel 327 miljoen euro te besparen om de begrotingsdoelstellingen na te komen.Dat cijfer vertrekt van ongewijzigd beleid. Het spreekt vanzelf dat de regering, wanneer ze nieuwe initiatieven neemt, nog meer moet saneren. Het tekort houdt alvast rekening met de hervorming ...

Niet te missen