Controle contante ontvangsten wordt moeilijker


BRUSSEL -- Het controleren van de omzet van belastingplichtigen die veel contante ontvangsten hebben, is geen eenvoudige zaak. De belastingadministratie legt de belastingbetalers een aantal verplichtingen op die het mogelijk moeten maken om de realiteit van de aangegeven kasontvangsten na te zien, zoals het afleveren van ontvangstbewijzen, het bijhouden van kasregisterrolletjes enzovoort.

Ook de overeenstemming tussen de stortingen op de bankrekening en de aangegeven ontvangsten is een belangrijk controlemiddel. Nochtans laat een verschil tussen de bankrekening en de dagontvangsten niet ...

Niet te missen