BRUSSEL -- Na een recordjaar voor de technologische industrie verwacht de multisectorfederatie Agoria voor 2001 een halvering van de groei. Een steeds nijpender tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten hypothekeert de doorgroeimogelijkheden. Agoria hoopt meer vrouwen te kunnen verleiden tot een technisch beroep.

In 2000 zijn de leveringen in de Agoria-sectoren -- zoals auto, metaal, mechanica, machinebouw, elektronica en informatie- en communicatietechnologie (ICT) -- gestegen met 8,3 procent tot 48 miljard euro (1.920 miljard frank). De ICT-sector (+48 procent) deed het uitzonderlijk goed (zie tabel ).

De export groeide met 18 procent, op alle buitenlandse markten. De technologische industrie verschafte werk aan 231.400 mensen (+1,2 procent). Met uitzendarbeid erbij (7 procent van het totaal) liep de stijging op tot 2 procent.

Opvallend is dat kmo's beter presteren dan gemiddeld, zowel in omzetstijging als in werkgelegenheidscreatie. Zij profiteren van de trend naar outsourcing en blijven gespaard van herstructureringen bij multinationals.

Voor dit jaar verwacht Agoria een groeivertraging die zou blijven steken op maximaal 4 procent. ,,Dat zou al een mooie prestatie zijn'', zei Philippe de Buck van Overstraeten, gedelegeerd bestuurder van Agoria, gisteren voor de eerste algemene vergadering van het vroegere Fabrimetal in zijn nieuwe gedaante.

Meer nog dan de conjunctuurverzwakking baren structurele belemmeringen die de ondernemingen minder doen presteren, Agoria zorgen. De Buck draagt daarom drie sleutels aan voor verdere groei: de schaarste tegengaan op de arbeidsmarkt, de verdere liberalisering van de telecom- en energiemarkt, met een versterking van de scheidsrechters BIPT en Creg en een strikte uitvoering van de Europese richtlijnen, en de daling van de vennootschapsbelasting tot een Europees niveau. Dat betekent de Belgische fiscale druk laten zakken van boven 40 procent naar 35 en later 30 procent. Dat kan in eerste instantie door afschaffing van de crisisbelasting.

Het structurele tekort aan geschoolde arbeidskrachten beperkt zich niet tot de ICT-sector. ,,Het pijnpunt van de scholing laat zich vooral voelen in mechanica en metaalproductie'', zei de Buck. Naast opleidingsinspanningen wil Agoria oudere werknemers -- en hun technische knowhow -- langer inzetten, een tijdelijk beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten voor knelpuntberoepen als lassers, elektrotechniekers of chauffeurs, en dus niet enkel informatici, en vooral meer vrouwen aantrekken. ,,Hun aandeel in de Agoria-sectoren ligt niet enkel te laag tegenover andere sectoren, maar ook in vergelijking met de buurlanden. We zullen daarom werken aan ons imago.''