BRUSSEL -- De omzet van de grafische sector is in 2000 met 5 procent gestegen tot 189,8 miljard frank. De sector kampt evenwel met hoge papierprijzen, die niet volledig doorgerekend kunnen worden.

In haar jaarrapport over 2000 stelt Febelgra, de federatie van de grafische bedrijven in België, dat de 5 procent-groei dient te worden gerelativeerd. De reële groei, inflatiegezuiverd, bedroeg 2,6 procent. De prijs van het papierpulp kende, afhankelijk van de soort, een zeer sterke verhoging, van 15 tot 22 procent. Volgens de federatie kon die verhoging niet volledig aan de klanten worden doorgerekend, wat de winstmarges onder hoge druk zette en zet.

De investeringen stegen met bijna 4 procent ten opzichte van 1999, tot 13,1 miljard frank (325 miljoen euro). Het positieve effect van de internationale beurs Drupa is daar zeker niet vreemd aan. Het ging in de eerste plaats om uitbreidings- en vervangingsinvesteringen.


Kmo's
Er werkten vorig jaar 19.394 werknemers in de grafische sector, een lichte achteruitgang tegenover de 19.602 werknemers in 1999. Zeer typisch is ook het kmo-karakter van de drukkersbedrijven: 75 procent van de werkgevers stelt minder dan 10 personen tewerk en 95 procent van de werkgevers heeft minder dan 50 werknemers. Febelgra wijst wel op een tekort aan gekwalificeerde drukvoorbereiders, drukkers en afwerkers. Febelgra stelt nog dat het Internet en elektronische formulieren al hebben geleid tot een afbouw van het formulierendrukwerk. Maar volgens de federatie kunnen de mogelijkheden van het Internet om vlotter internationaal te communiceren, de exportcijfers van onze grafische bedrijven nog doen stijgen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig