De Post
©mhb
BRUSSEL -- Gent, Eigenbrakel, Dilbeek en Kapelle-op-den-Bos. In die vier gemeenten werd deze maand de postbedeling al verstoord door acties van postbodes die klagen over personeelstekort. Volgens de directie een kwestie van niet snel genoeg ingeloste verwachtingen, voor de vakbonden een voorbeeld van de kloof tussen dure managementtheorieën en de praktijk op het terrein.

Het tekort aan postbodes in sommige streken -- vooral Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant -- is niet nieuw. ,,Het is nu zeker niet erger dan de jongste jaren, maar de directie heeft met haar vernieuwingsplannen verwachtingen gecreëerd die niet overal even snel kunnen worden ingelost'', zegt woordvoerder Fred Lens. ,,Daardoor gaan mensen zich allicht vlugger laten horen. Het is vooral een probleem van perceptie: er verandert van alles, maar niet bij hen.''

De vakbonden spreken die analyse niet echt tegen, maar betwijfelen wel of de oplossing gewoon een kwestie van geduld hebben is. ,,De verbeteringsprojecten die personeel moesten vrijmaken, zodat mensen vakantie kunnen opnemen, hebben vertraging opgelopen. Daardoor hebben we mensen te kort in plaats van te veel'', zegt nationaal secretaris Theo Heremans van de socialistische vakbond ACOD.

Dat die verbeteringsprojecten vertraging hebben opgelopen, is volgens Heremans zeker niet de schuld van het personeel of de vakbonden. ,,Wij zijn bereid mee te werken, maar de realiteit plooit zich niet altijd even gemakkelijk naar de theorie.'' Heremans haalt het voorbeeld aan van de nieuwe sorteerkasten, die het sorteerwerk voor de postbode flink moeten inkorten. ,,In de oude kantoren kunnen die kasten niet binnen, waardoor de werkverlichting er natuurlijk ook niet komt.''

Ander probleem is dat van het ziekteverzuim dat maar niet omlaag gaat. ,,Het ziekteverzuim daalt inderdaad niet, maar ik hoor dat dit ook elders het geval is, in overheidsdiensten zowel als in de privésector. Dat is geen specifiek probleem van De Post. Resultaat van dit alles is dat we volk te kort hebben, daar waar we volgens de plannen 2.000 mensen op overschot hadden moeten hebben. En de directie werft wel volk aan, maar dan met tijdelijke contracten waarop weinig kandidaten afkomen'', klaagt Heremans.

Volgens Fred Lens werft De Post wel degelijk aan waar nodig, maar hij geeft wel toe dat het niet altijd even gemakkelijk is om voldoende kandidaten te vinden. ,,Acute problemen worden vaak opgelost door mensen uit een ander kantoor te sturen, maar dat is een put dempen door een andere te graven'', zegt Eddy De Naeyer van de christelijke bond ACV-Transcom. ,,Er moeten spoedig structurele oplossingen komen, anders vrees ik voor grote sociale problemen nog voor de zomer.

Morgen is er overleg tussen de directie en de bonden over de personeelsproblemen.