Mercator & Noordstar
©pb
GENT -- De acties van het Animal Liberation Front (ALF) tegen de McDonald's-restaurants en het leeglopen van de Lernout & Hauspie-ballon hebben een zware schaduw geworpen op de resultaten van de verzekeringsmaatschappij Mercator & Noordstar in het boekjaar 2000.

Aan het debacle van Lernout & Hauspie en daarmee gelieerde ondernemingen, houdt de verzekeraar Mercator & Noordstar een financiële kater van ruim 800 miljoen frank over. Mercator & Noordstar bezat een belang van bijna 1 procent in Lernout & Hauspie en was bijna volledig eigenaar van het Language Development Fund, dat zeventien Language Development Companies (LDC's) controleerde.

De verzekeraar heeft die participaties volledig afgeboekt vorig boekjaar. Ook het belang in het internetbedrijf Headtrick, dat over de kop ging, is afgeboekt. Samen betekende dat een verliespost van 860 miljoen frank voor Mercator & Noordstar.

En een ongeluk komt nooit alleen. Ook op verzekeringstechnisch vlak zag de verzekeringsmaatschappij zich geconfronteerd met een gevoelige stijging van de schadelast. Een van de oorzaken daarvan waren de aanslagen van het Animal Liberation Front (ALF) tegen de McDonald's-restaurants, een klant van Mercator & Noordstar. Ook in de autoverzekering -- de hoofdactiviteit van Mercator & Noordstar -- liep de schadelast sterk op.

,,De premie in de autoverzekering dekt het risico niet meer'', zegt Ronald Everaert, voorzitter van het directiecomité. Hij wijt dat onder meer aan de hogere uitkeringen waartoe de verzekeraars worden verplicht door de wetgeving die de ,,zwakke weggebruikers'' beschermt, ook al zijn die aansprakelijk voor een ongeval. In navolging van andere verzekeringsmaatschappijen is Mercator & Noordstar van plan aan Economische Zaken de toestemming te vragen om de premies in de autoverzekering te verhogen.

De nettowinst van Mercator & Noordstar over het boekjaar 2000 komt uiteindelijk uit op 2,11 miljard frank, een stijging met 3 procent, omdat de maatschappij voor 2,9 miljard frank meerwaarden realiseerde en bovendien 927 miljoen frank terugnam uit het fonds voor renterisico's. De premieontvangsten gingen met 7 procent omhoog tot 17,4 miljard frank. In schadeverzekeringen (brand, auto, enz.) bedroeg de toename 5,9 procent tot 12,7 miljard frank, in leven was er een groei met 10,3 procent tot 4,4 miljard frank.

Ondanks de enkele tegenslagen, was 2000 voor Mercator & Noordstar op strategisch vlak toch een belangrijk jaar, omdat de verzekeringsmaatschappij de Antwerpse spaarbank HBK overnam. Daardoor ontpopt Mercator & Noordstar zich tot een bankverzekeraar. Ronald Everaert hoopt dat de samenwerking tussen de twee al vanaf volgend jaar synergiewinsten oplevert. Het staat vast dat de Mercator & Noordstar en HBK binnenkort onder een gezamenlijke merknaam naar buiten zullen treden. Een beslissing daarover moet binnen enkele weken vallen, maar voorlopig wou Everaert daar niet meer over kwijt.

Mercator & Noordstar is de Belgische poot van de Zwitserse verzekeringsmaatschappij la Bâloise. De Zwitsers beschouwen België als een land waarin de groep zich nog kan versterken. Vandaar dat Mercator & Noordstar nagenoeg alle opportuniteiten bestudeert op de Belgische markt. Everaert gaf toe dat Mercator & Noordstar een van de kandidaten is om de Belgische portefeuille schadeverzekeringen van de Britse verzekeraar GCU over te nemen. Als de Bank Corluy (waarin Mercator & Noordstar al 34 procent bezit) en Argenta op de markt zouden komen, zal Mercator & Noordstar dat ook bekijken, zei Everaert. Maar in die laatste twee gevallen ligt de beslissing in handen van de familiale aandeelhouders.