Bekaert Zwevegem
©rdl
WEVELGEM -- De West-Vlaamse staalverwerker Bekaert stevent dit jaar af op lagere winst. De terugval in bestellingen die zich in de VS eind vorig jaar al liet voelen, is nu overgeslagen naar Europa. Het eerste semester dit jaar zal een stuk minder zijn dan vorig jaar. Dat kan in het tweede semester, zelfs in het geval van economisch herstel, niet worden goedgemaakt.

Dat gaf gedelegeerd bestuurder Raf Decaluwé van Bekaert gisteren toe na afloop van de algemene vergadering. Vorig jaar kon Bekaert zijn nettowinst met 15 procent verhogen tot 97,15 miljoen euro, een kleine 4 miljard frank, dankzij de sterke dollar en de bloeiende Amerikaanse economie. Beide factoren zijn dit jaar weggevallen, waardoor een winstdaling zo goed als onvermijdelijk wordt.

Des te meer omdat sinds eind maart ook de bestellingen in Europa teruglopen. ,,Hoe lang die teruggang zal duren, valt onmogelijk te voorspellen. In de VS zien we de eerste tekenen dat de bestellingen weer aantrekken. Als het ook in Europa maar om een tijdelijke inzinking gaat, zullen de resultaten zeker niet desastreus zijn.''

In zijn formele uiteenzetting tijdens de algemene vergadering bleef Decaluwé meer op de vlakte. De economische toestand was ongetwijfeld minder gunstig, maar de winstverwachting was nog onduidelijk, klonk het toen. Lagere winstvooruitzichten pasten zichtbaar niet in de boodschap die Decaluwé de aandeelhouders wilde meegeven: Bekaert zal er over een paar jaar volledig anders en beter uitzien.

Hij doelde op nieuwe activiteiten met hoge toegevoegde waarde, die minder onderhevig zijn aan de conjunctuurcycli. ,,Binnen vijf jaar willen we twee nieuwe activiteiten hebben van de omvang van staalkoord'', kondigde Decaluwé aan. Om een idee te geven: staalkoord bij Bekaert is goed voor een omzet van een kleine 30 miljard frank op een totale groepsomzet van 110 miljard frank.

Een van die nieuwe activiteiten wordt de coating, de bekleding van producten. In dat kader nam Bekaert vorig jaar al United Solar, marktleider op het gebied van fotovoltaïsche cellen, over. Dit jaar hoopt de groep een overname van dezelfde omvang te doen. Decaluwé zal zich persoonlijk met die vernieuwing bezighouden, de drie bestaande activiteitenpoten -- draad, staalkoord en advanced materials -- komen ieder onder een manager met verregaande operationele bevoegdheden.

Met die beklemtoning van de new business wil de groep Bekaert de financiële markten overtuigen dat het haar menens is met de vernieuwing. Zowel Decaluwé als voorzitter baron Paul Buysse van de raad van bestuur hieven een klaagzang aan over de lage koers van het aandeel. Buysse uitte nog een andere, traditionele klacht: de hoge fiscale en parafiscale last op de lonen in België, zeker de hoogste lonen.

Dit maakt het volgens Buysse steeds moeilijker om hooggekwalificeerde mensen aan te trekken. Hij kondigde aan via werkgeversfederaties voorstellen te doen om de herplafonnering van de sociale bijdragen terug op de politieke agenda te zetten. Vanaf een bepaald niveau zouden dan op het loon geen sociale bijdragen meer worden geheven. Die plafonnering is eind de jaren '70 opgeheven om de kas van de sociale zekerheid te stijven.