KORTRIJK -- De elektronicagroep Barco leverde gisteren op haar algemene vergadering een winstwaarschuwing van formaat af. In plaats van een winststijging met 15 % verwacht de groep dit jaar een daling met ongeveer 10 %. Het grote zorgenkind is de grafische divisie.

Nieuwe overnames doen en opnieuw aanknopen met bovengemiddelde groeipercentages. Dat was de centrale boodschap van Barco bij de voorstelling van de jaarresultaten in maart.

De aandeelhouders kregen gisteren een heel andere klok te horen. ,,Voor het geheel van Barco wordt verwacht dat de winst over het eerste semester 15 % lager zal liggen dan over dezelfde periode in 2000. Wat het volledige jaar 2001 betreft, wordt met een winstdaling van 10 % rekening gehouden'', luidde het in een mededeling.

  • Barco Graphics -- goed voor bijna een kwart van de groepsomzet -- kampte tijdens het eerste trimester nog altijd met een terugval van de bestellingen. Daardoor wordt voor het eerste semester rekening gehouden met verlies. Barco voerde wel een reorganisatie door van de administratieve activiteiten en de customer call centers in Europa, waardoor zo'n 40 medewerkers afvloeiden. Samen met de toenemende bestellingen zou dat een beter resultaat geven in de tweede jaarhelft. Voor het hele jaar rekent Barco Graphics op een stabiele omzet.
  • Barco Projection Systems zou dit jaar meer winst moeten boeken, mede door recordbestellingen van de afdelingen Control Rooms en Daylight Display Systems. In het eerste semester zal de winst wel nog onder druk staan door investeringen in het productaanbod en de productiecapaciteit.
  • Bij BarcoView groeit de omzet wel verder, maar staat de winstgevendheid onder druk door hogere uitgaven voor nieuwe producten.
  • Voor BarcoVision wordt een resultaat verwacht dat ,,in lijn'' zal liggen met dat van 2000. Vooral de textieltoepassingen kampen wel met het ongunstig economisch klimaat in de VS.
  • De presentatie voor de aandeelhouders is terug te vinden op