BRUSSEL -- Behalve als u vanochtend in het centrum van Brussel moet zijn, zal u vandaag en morgen niet veel merken van de staking bij Electrabel. De vakbonden verwachten zeker 3.000 mensen voor de protestbetoging voor het hoofdkwartier van Electrabel langs de Brusselse Kleine Ring. Maar de kans dat de algemene staking tot stroomonderbrekingen leidt, is vrijwel onbestaande.

Dat is een gevolg van de manier van werken bij Electrabel. Korte stakingsacties verlammen niet meteen het hele bedrijf.

Het stroombedrijf -- en vooral de stroomproductie in de centrales -- kan vergeleken worden met een motor. Eenmaal gestart, blijft die draaien zolang niets stuk gaat. De elektriciteitscentrales en ook het transport van de stroom via het hoogspanningsnet draaien gewoon door. Voor de uitbating volstaat een zeer beperkte bemanning van de controlekamers.

De bedrijfsleiding van het grootste Belgische stroombedrijf is er vrij gerust in. Dinsdagavond lieten ze weten dat er voldoende vrijwilligers en kaderleden waren om de controleposten te bemannen. Bovendien gaat Electrabel ervan uit dat de vakbonden hun uiterste best zullen doen om te verhinderen dat de Belgische stroomverbruikers de twee komende dagen de onschuldige slachtoffers zullen zijn van een sociaal conflict tussen de werknemers en de directie.

,,De nooddiensten, zoals de opsporing van gasreuk en de wachtdiensten, functioneren zoals tijdens elk weekeinde'', verklaart de woordvoerster van Electrabel, Françoise Vanthemsche. De secretaris van de vakbond Feg, Chris Van Mol, steekt niet weg dat hij het ordewoord heeft gegeven om stroomklanten in nood onmiddellijk te helpen. Maar tegelijk beklemtoont hij dat er geen 100 procent sluitende afspraak is gemaakt tussen alle elektriciteitsvakbonden.

Wat wordt zoal verstaan onder ,,stroomklanten in nood''? Als u voor vandaag of voor morgen een afspraak hebt met iemand van de plaatselijke elektriciteitsintercommunale om bijvoorbeeld een meter te installeren, is de kans klein dat die afspraak doorgaat.

Verwacht wordt dat de staking vooral voelbaar zal zijn in de distributiefilialen. Die staan in voor de dienstverlening aan de particulieren en de kmo's.

Valt u de komende twee dagen zonder stroom, omdat bij graafwerken in uw buurt een elektriciteitskabel wordt vernield, dan wordt u wel geklasseerd als een klant in nood. Dan zullen de stakende Electrabel-werknemers toch paraat staan.

Wat als er zich toch onverwacht een defect voordoet in een elektriciteitscentrale? De vakbonden lijken minder geneigd om dat te rangschikken als een noodgeval. Electrabel moet dan maar andere centrales in België opstarten of desnoods elektriciteit kopen in het buitenland om de ontbrekende stroomvolumes te compenseren, luidt het.

Automobilisten die zich vanmorgen in het Brusselse verkeer wagen via de Kleine Ring, kunnen nog het meest geconfronteerd worden met de gevolgen van de staking. De vakbonden blazen daar verzamelen voor het hoofdkwartier van Electrabel. Ze hebben hun moment goed gekozen, want vanmorgen vindt daar de algemene aandeelhoudersvergadering van Electrabel plaats.

Inzet van de botsing tussen de vakbonden en de bedrijfsleiding, is het herstructureringsplan van Electrabel.

Tegen 2003 wil het bedrijf 2.200 banen schrappen. Via overheveling van personeel naar het Vlaamse telecombedrijf Telenet en herscholing binnen het bedrijf kan een grote groep worden herplaatst. Maar voor 800 mensen moet een volgens de bedrijfsleiding ,,sociaal aanvaardbare oplossing'' gevonden worden.