Eerste wetenschappelijke steekproef over taalsituatie in hoofdstad

Nederlands wordt statustaal in Brussel


BRUSSEL -- Tien procent eentalige Vlamingen, tien procent tweetaligen (Nederlands en Frans), vijftig procent Franstaligen, tien procent nieuwerwetse tweetaligen (bijvoorbeeld Frans en Arabisch) en twintig procent anderstaligen. Dat is het taalbeeld van Brussel, zoals het voor de eerste keer uit een wetenschappelijke steekproef te voorschijn komt.

Het onderzoek werd verricht door een team van de VUB onder leiding van professor Els Witte.Daaruit blijkt onder meer dat de status van het Nederlands stijgt: een derde van alle Brusselaars zegt ,,goed ...

Niet te missen