Stevaert maant aan tot ,,zwijgen in openbaar'' over Doel

BRUSSEL -- In de paars-groene meerderheid neemt de koorts over het lot van het polderdorp Doel toe. Dat komt door de mogelijke schorsing en vernietiging van het gewestplan door de Raad van State en door het uitlekken van gegevens uit de leefbaarheidsstudie, over de dorpskern van Doel.

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) hoopt alsnog op de redding van Doel, nadat de auditeur bij de Raad van State in de herziening van het gewestplan procedurefouten heeft vastgesteld (DS 5 mei). ,,Nu kan ...

Niet te missen