BRUSSEL -- Vlaams minister van Mobiliteit Steve Stevaert is tevreden met het voorstel van de Antwerpse staten-generaal voor mobiliteit tot voltooiing van de Antwerpse Ring (DS 8 april). De miljarden voor dat project wil de minister onder meer vrijmaken door een verschuiving van middelen binnen de Vlaamse begroting van gemeenschapsmateries (onderwijs, welzijn) naar gewestmateries (economie, infrastructuur, milieu).

De staten-generaal heeft u, zoals gevraagd, een voorstel overgemaakt tot voltooiing van de Antwerpse Ring ten noorden van de stad tegen 2005. Staat u achter het voorstel?

Ik ga het voorstel bestuderen, maar het is bekend dat ik gewonnen ben om de Ring rond Antwerpen (R1) te voltooien. Allicht zal mijn oordeel dan ook positief zijn en kunnen we inderdaad tegen 2005 een volledige ring rond Antwerpen hebben.

De kostprijs wordt geraamd op 22 miljard frank. Dat is ettelijke keren uw begroting voor wegen. Hoe zult u dat betalen?

Zo mag u dat niet bekijken. Dit is een project voor jaren ver, de begroting is jaarlijks. Ik maak me trouwens geen illusies, die 22 miljard zouden nog wel eens flink overschreden kunnen worden. Het staat voor mij vast dat er de komende jaren binnen de Vlaamse begroting een verschuiving van middelen moet komen van gemeenschaps- naar gewestmateries.

Bovendien pleit ik er ook voor om de opbrengsten van een geleidelijke terugtrekking uit de gewestelijke investeringsmaatschappij Gimv grotendeels aan te wenden voor openbare werken. Het gaat om eenmalige opbrengsten die best aan duurzame projecten kunnen worden besteed.

De Antwerpse gouverneur Camille Paulus stelt ook tolheffing voor, maar dan zodanig dat er altijd een tolvrij alternatief is, maar met meer risico op files. Kunt u, als bekend tegenstander van rekeningrijden, daar inkomen?

Tol en rekeningrijden zijn twee verschillende zaken. Tol is een financierende heffing, ter betaling van een kunstwerk. Rekeningrijden daarentegen is een sturende heffing, die de verkeersstroom wil beïnvloeden. Een bescheiden tolheffing, waarvoor bovendien een tolvrij alternatief bestaat, wil ik overwegen.

Zeker als de Antwerpse verantwoordelijken zelf een tolheffing voorstellen?

(lachend) Als Limburger heb ik ontzettend veel respect voor Antwerpenaars die tot een eensgezind standpunt komen.

Eensgezind, maar de milieubeweging staat toch kritisch, om niet te zeggen afwijzend. Moet u nu ook geen groot ,,groen project lanceren in Antwerpen?

Het lijkt wel de oude tegenstelling tussen Mieke Vogels (Agalev) en Ward Beysen (VLD). Neen, zo schieten we niet op. Precies daarom dat ik de staten-generaal voor mobiliteit van Antwerpen om een eensgezind standpunt vroeg. De voltooiing van de Antwerpse Ring beschouw ik trouwens ook als een ecologische project.

Als je de Ring niet volledig rond maakt en de verkeerssituatie voort laat verergeren, groeit de druk voor de aanleg van de grote Ring rond Antwerpen, door het Waasland. En daar ben ik absoluut tegen. Tenslotte past de voltooiing van de Ring in een algemeen mobiliteitsplan, waarin ook aandacht is voor openbaar vervoer.

De voltooiing van de Antwerpse Ring is een wegenproject zoals we er de jongste jaren weinig meer gezien hebben in ons land. Staan er nog elders grote projecten op stapel?

Allicht is er nog een en ander te doen in het Gentse, en dan is er natuurlijk nog het voorstadsnet rond Brussel, dat vooral een spoorwegproject is, maar toch ook investeringen vergt in vrije busbanen.

Dat voorstadsnet vergt onderhandelingen met de twee andere gewesten en met de federale overheid. Een ideaal recept om te mislukken?

Voor één keer ben ik blij dat er een federale overheid bestaat, want anders kwamen we er nooit uit. De gesprekken verlopen in een constructieve sfeer, hopelijk kan het zo voortgaan. Hoe minder nieuws in de media erover, hoe beter.